WHO ve ILO aksiyon yerlerinde can kuşu sağlığı sorunları amacıyla yeni önlemler çağrısı yaptı

Dünya Afiyet Örgütü (WHO) ve Uluslararası Emek Örgütü (ILO), müteharrik nüfusun bellek sağlığı kaygıları üzerine somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Can Sıkıntısı ve ur bozuklukları nedeniyle 12 bilyon gelişim gününün kaybedildiği ve toptan ekonomiye yaklaşık 1 trilyon dolara mülk olduğu tutum ediliyor. Bu soruna değinen iki iz, WHO işte kanı sağlığı rehberi ile WHO ve ILO’nun bu konudaki siyasa belgesi yayımlandı.

WHO’nun rehberinde, korkulu gelişim yükü, damarlı olaylar ve hisse senedi yerlerinde stres mucit özge faktörlerle uğraş üzere atılması tavsiye edilen adımlar saha aldı.

WHO ilk kez, müdürlerin stresli hareket ortamlarını önleme ve stres altındaki çalışanlarla ilgilenmekte kapasitelerini artırmaları üzere eğitimler yapılması tavsiyesi verdi.

Haziran 2022’dahi yayımlanan WHO’nun bellek sağlığı raporunda 2019’birlikte tıpkısı milyar kişinin, himmet yaşındaki yetişkinlerin dahi yüzde 15’inin tıpkısı psikolojik sorunla yaşadığı belirtildi.

İş yerleri, ayrımcılık ve eşitsizlik de dahil bellek sağlığını suratsız etkileyen toplumsal sorunları artırabiliyor. “Mobbing” diye dahi bildik merhametsiz ve psikolojik şiddet, iş yerlerinde ruhsal sağlığa damarlı ağırbaşlılık eden esas şikayetlerden biri. Ancak iş yerlerinde ruhiyat sağlığını temas etmek ve açığa vurmak global düzeyde hâlâ aynı tekinsiz.

Rehberde, psikoloji sorunları kâin çalışanların ihtiyaçlarını bloke etmek için elan mebzul yollar bulunması, işe ve ücretli istihdama dönüşlerini destekleyen ve alçak psikoloji sorunlar yaşayanlar için müdahaleler öneri edilmesi öneriliyor. Rehberde, esenlik, insancasına ve acil format çalışanlarının korunması amacıyla müdahale çağrısında bile bulunuluyor.

WHO Umumi Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “İşin can kuşu sağlığımız üzerindeki bozucu etkisine odaklanma zamanı. Bireyin refahı harekete artırmak amacıyla yeterince gani bir bozukluk ama ruh sağlığı bozukluğunun kişinin performansı ve üretkenliği üzerinde tahripkâr etkileri dahi türlü. Bu bakir rehber aksiyon yerlerinde ters durumları ve kültürleri önlemeye ve çokça gerekseme mahsus çalışanların ruh sağlığının korunmasına ve destek verilmesine yardımcı gibi” dedi.

WHO/ILO yöntem belgesinde ise, amme ve özel sektörde hükümetler, çalışanlar, işverenler ve bunların künde örgütleri üzere uygulama stratejileri açıklanıyor.

Covid ile d?epresyon ve anksiyetede yüzdelik 25 artma

ILO Genel Sekreteri Guy Ryder birlikte “İnsanlar yaşamının şişman ayrımsız bölümünü hareket yerlerinde harcadıkları üzere güvenli ve mıhlı tıpkı mesai ortamı kritik önemde. İş yerlerinde ruh sağlığı anlamında bir önleme kültürü yapmak, damgalanma ve toplumsal dışlanmayı engelletmek üzere düzentileme ortamını yeniden formatlamak ve ruh sağlığı sorunları olan çalışanların korunması ve desteklenmesi üzere yatırım yapmalıyız” dedi.

Fakat WHO’nun Ruh Sağlığı Atlası’na bakarak ülkelerin yalnız yüzde 35’i iş yerlerinde can kuşu sağlığını geliştirmek ve sorunları çelmek namına birer programa ehil.

Covid-19 sağlığı acun genelinde kor bozukluğu ve bunluk vakalarında yüzdelik 25’lik ayrımsız artışı tetikledi ve can kuşu sağlığı anlamındaki kaynakların toptan düzeydeki azlığını gözler önüne serdi. 2020’bile hükümetler sağlık bütçesinin hoppadak yüzdelik 2’sini can kuşu sağlığına harcadı ve bu büyüklük mutedil gelir düzeyindeki ülkelerde yüzdelik 1’mağara altına indi.

Share: