Ön ödemeli göz satışında doğrulama süresi uzatıldı

Yeni yönetmeliğe bakarak civar ödemeli konutun, sözleşmede taahhüt edilen müddet ortamında tüketiciye tasdik edilme süresi, ittifak tarihinden itibaren 36 ayken, 48 aya yükseltildi.

Kullanılmamış yönetmelik şu şekilde:

DOLAY ÖDEMELİ BÖLÜK SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KONU 1- 27/11/2014 günlü ve 29188 basit Biçimsel Gazete’de yayımlanan Dolay Ödemeli Basamak Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde meydan alan “Gümrük ve Tecim Bakanlığını” ibaresi “Tecim Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

HUSUS 2- Bir Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yöre ödemeli konutun sözleşmede üstlenme edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre değme halükarda anlaşma tarihinden itibaren kırk sekiz kocaoğlan geçemez.”

HUSUS 3- Tıpkısı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer düz “Gümrük ve Tecim Bakanı” ibaresi “Tecim Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

HUSUS 4- Bu Talimatname 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

YÖN 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tecim Bakanı yürütür.

Temenni azaldı, hane fiyatlarındaki çoğalma yavaşladı

 

Kira ve bölük fiyatlarında enkaz beklentisi

 

Serencam 10 yılda ağyar 341 bin konut aldı

 

Güçlükle gelirli üzere içtimai basamak müjdesi

 

Cumhur Reisi Erdoğan: Içtimai göz hamlesini başlatıyoruz

 

Bölük değer artışında rekor Türkiye’nin

 

Share: