Dört şehirdeki zer geyik av ihalesi, duruşma kararıyla halel edildi

ESKİŞEHİR’in beraberinde Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya’dahi toplanmış 20 değerli geyik avlanmasına müteveccih ihale, Eskişehir Hayvanları Esirgeme Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı’nın başvurusu üzerine Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nce fek edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Nahiye Müdürlüğü, Eskişehir’bile 15, Afyon’dan 2, Kütahya’dan 1 ve Denizli’den 2 doğmak amacıyla toplam 20 zer geyiğin, avlanması amacıyla geçen yıl ilkgüz ayında münakasa düzenledi. Eskişehir Hayvanları Dulda Derneği Başkanı Gülçin Müspet, ihalenin hukuka marjinal olduğunu belirterek yürütmeyi tevkif işlemi üzere Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’hangi başvurdu. Murafaa ihalenin hukuka akla yatkın olmadığını belirterek fek kararı verdi. Duruşma kararında, “Bu haliyle Bern Sözleşmesi’nde mahfazalı direy türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri beyninde gösterilen zer geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişik kendisine somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan vukuf vesika ve raporların de bu mahiyette olmadığı ve zımnında av turizminin zer geyik faunasının korunmasına müspet etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulmadığından, değerli geyiklerin avlanmasına müteveccih sevgili konusu eksiltme işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi

‘CİNAYETTİR, HUKUKA AYKIRIDIR’

Eskişehir Hayvanları Himaye Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, mahkemenin halel kararıyla birlikte 20 değerli geyiğin avlanmaktan kurtulduğunu söyledi. Av. Müspet, “Ekolojik dengenin aynı unsuru olan ve nesli tükenmekte olan altın geyiklerin öldürülmesi gelişigüzel ne büyüklüğünde ‘kira’ kendisine belirlense birlikte esasta cinayettir ve hukuka aykırıdır. Avrupa’nın yaban hayatı ve dirilik ortamlarını koruma anlaşması olan, Bern Sözleşmesinde, mahfuz direy türleri ortada muazzez kızıl geyiklerin avlattırılması boş hukuka aykırıdır. Daha evvel bu dört ilde av ihalelerinin icra durdurma kararını almıştı. Bu kat ise kararın iptali ile hayvan bilimi yaşadıkları alanlarda avlanmaktan kurtuldular” dedi.

Share: