Dört şehirdeki zer geyik av ihalesi, murafaa kararıyla tahrip edildi

ESKİŞEHİR’in beraberinde Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya’bile hep 20 kızıl geyik avlanmasına müteveccih ihale, Eskişehir Hayvanları Esirgeme Derneği Başkanı Av. Gülçin Yararlı’nın başvurusu üstüne Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nce fek edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Havza Müdürlüğü, Eskişehir’üstelik 15, Afyon’dan 2, Kütahya’dan 1 ve Denizli’den 2 atılmak amacıyla bütün 20 altın geyiğin, avlanması üzere güzeşte sene ilkgüz ayında eksiltme düzenledi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, ihalenin hukuka hilaf olduğunu belirterek yürütmeyi tevkif işlemi amacıyla Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Murafaa ihalenin hukuka uygun olmadığını belirterek fesih kararı verdi. Duruşma kararında, “Bu haliyle Bern Sözleşmesi’nde mahfazalı direy türleri ortada sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen zer geyik popülasyonunun devamı üzere avlattırılmasına ilişik adına konkre ve ilmî verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan bilgelik vesika ve raporların üstelik bu mahiyette olmadığı ve zımnında av turizminin değerli geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının konkre şekilde ortaya konulmadığından, zer geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu münakasa işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi

‘CİNAYETTİR, HUKUKA AYKIRIDIR’

Eskişehir Hayvanları Himaye Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, mahkemenin fek kararıyla birlikte 20 kızıl geyiğin avlanmaktan kurtulduğunu söyledi. Av. Müspet, “Ekolojik dengenin bire bir unsuru olan ve nesli tükenmekte olan zer geyiklerin öldürülmesi gelişigüzel ne büyüklüğünde ‘kira’ adına belirlense birlikte esasen cinayettir ve hukuka aykırıdır. Avrupa’nın aşılanmamış hayatı ve dirilik ortamlarını siper anlaşması olan, Bern Sözleşmesinde, mahfuz direy türleri arasında muazzez değerli geyiklerin avlattırılması belirgin hukuka aykırıdır. Elan ilk bu dört ilde av ihalelerinin yürütme tevkif kararını almıştı. Bu kere ise kararın iptali ile hayvan bilimi yaşadıkları alanlarda avlanmaktan kurtuldular” dedi.

Share: