Sentetik zeka nişancı sayısında Çin imzası

2021 yılında Çin’in Avrupa’birlikte berat başvuru sayısı yüzde 24 oranında artarak bu ülkeyi Bir Devletler, Almanya ve Japonya’nın arkasından geçen yılki kabil dördüncü sıraya yerleştirdi.

Gerçekte 2021 yılına ilgilendiren veriler, iki verili durumun sonucunda gerçekleşti. Bunlardan Kovid-19 krizinin konjonktürel etkisi dağılırken, ayrıntılı dönemli eğilimler belirginleşiyor. Bu bağlamda çarpıcı olan, sayısal uygulayım bilimi alanındaki inovasyonların sürekliliği ve Çin’den mevrut başvuruların sayısındaki artış. Filvaki bu önce sıradaki düz, 15 bin 400 berat başvurusu ile yüzdelik 9,4 oranında bire bir tahaccüm kaydediyor.

Çin’in imza attığı bu ivme, bu ülkeyi iletişim ve bireşimli zeka kabilinden dijital teknolojilerde şef konumuna getiriyor. Söz Gelişi imge analizine ilgili berat başvuruları, global düzlemde yüzde 15 artarken Çin’den gelenler yüzdelik 99 artma gösteriyor. Yine aynı bireşimli zeka branşı olan kendiliğinden öğrenme konusunda dahi, yüzde 9’luk acun ortalama artışına denk yüzdelik 46 Çin artışı göze çarpıyor.

Tıpkısı diğer dikkat cazibeli bekçi birlikte Huawei’nin, LG ve Samsung’un yanında yer ilkin mevrut müracaat sahipleri arasına kavrayışsız dönüşü. Bu vakıa, dijital inovasyon alanında beş on Uzakdoğulu oyuncunun hükümran konumda bulunduğunu gösteriyor. Çin, Güney Kore ve Japonya’nın toplam Avrupa patent referans sayısı, ilk kez bu sene Müttehit Devletler’in berat başvuru sayısını aştı. Uzmanlar, bu eğilimin devamlılık kazanacağı uğrunda görüş belirtiyor.

2025 yılında GSYH’nin yüzdelik 5’i sentetik zekadan sağlanacak

 

HSBC, metaverse envestisman fonu kuruyor

 

Çin’de hizmet sektörü çabuk daralma yaşadı

 

Share: