Samsun keyif haberleri | 5. Uluslararası 15. Millî Afiyet ve Şifahane İdaresi Kongresi Samsun’da başladı

5. Uluslararası 15. Ulusal Esenlik ve Sayrılarevi İdaresi Kongresi Samsun’üstelik başladı

SAMSUN Esenlik yönetimi alanında bilimsel mesai kongresi olan “5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Sayrılarevi İdaresi Kongresi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi sülale sahipliğinde başladı.

Gelişigüzel sene ahenktar adına ayrımlı üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleşen Millî Keyif ve Şifahane İdaresi Kongresi’ne bu yıl OMÜ aile sahipliği yapıyor. Dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel benzeri göz açısıyla ele almak, kıymetlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek üzere planlı kongrede; sağlık hizmetleri yönetimi, afiyet hikmet teknolojileri, keyif kurumlarında örgütsel çizgi, keyif kurumlarında halkla ilgiler, keyif kurumlarında önemli dalavere, sağlık kurumlarında mali Hile, esenlik kurumlarında istihsal ve amal yönetimi, uzun dönemli bakım hizmetleri, keyif hizmetlerinde etik, keyif sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik, keyif iletişimi, afiyet sosyolojisi, esenlik turizmi, kriz zamanlarında afiyet yönetimi, hile bilimleri, afiyet hukuku, usçu deva kullanımı, sağlık yönetiminde kantitatif teknikler, keyif personeli göçünün afiyet hizmetlerine yansıması, entegre sağlık hizmetleri, one health (biricik keyif), esenlik ekosistemi, açıktan keyif hizmetleri, keyif hizmetlerinde istihdam, uygulayım bilimi ve sağlık hizmetleri, pandemi sonrası esenlik hizmetleri, döngüsel tutum, akademik süreçlerde ilmî töre bilimi, sayrılarevi mimarisi, sağlık hizmetlerinde sayısal pazarlama, esenlik hizmetlerinde lojistik ve tedbir zinciri, sağlıkta takat, hastane enfeksiyonları, keyif ekonomisi konuları ele alınacak.

“Umu ettiğimiz madde Samsun’la ilgili tıpkısı ayar ortaya koymak”

Atatürk Kongre ve Ekin Merkezi’nde planlı kongrenin açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Müşkül Ünal, “Biz üniversitede ki hep imkanları, üniversitenin öğrencisi olan hatta bu şehirde var olan bilcümle öğrencilerin istifadesine sunacağız. Bir taharri merkezi kuruldu, kısa bire bir süre zarfında bitecek. Şu anda yaptığımız şey laboratuvarların tamamını aynı koordinasyona bağımlı tutmaktır. Bu eğitim bilimi yılı içerisinde 3 farklı kurultay düzenlenecek. Şu anda çalışmaları bitmeme ediyor. Istek ettiğimiz molekül Samsun’la ilgili tıpkısı ayar hatırlamak. Bunun altında tasavvur yerine belirlediğimiz madde, Samsun’un TEKNOFEST kabilinden tecrübelerini değerlendirmek. Bu yetişek yılı içerisinde 3 değişik kongre düzenlenecek. Şu anda çalışmaları bitmeme ediyor. OMÜ tayin ve yücelme kriterlerini değiştirdi. Bunun içerisinde yüzde 30’dan yüzdelik 200’e kadar oluşan tıpkı farklılaşma oluştu. Bunların içerisinde herhangi bir mezunu proje evirmek zorunda olan tıpkısı döneme girdik. Şu anki oryantasyonlarda biz bunu münhal söylüyoruz. Yani proje yemeni eğitimi, sertifika alması gerekiyor. Bunu da fiilen bu toplumda uygulaması gerekiyor. 2023 yılı içerisinde OMÜ’yü ayrımsız araştırı üniversitesi yerine dercetmek, zat bölgesinin ekonomisine, ticaretine aracısız ulama sağlayıcı tıpkısı bilime dönüşmesidir. O nedenle bu kongreye dönerek bu kurultay hem zamansal kendisine hem üstelik tema olarak çok değerlidir. Bu salon düşüncesiz salon adına geçiyor. Katılımcının salona gelmesi gerekmiyor, eğer link ulaştıysa salona direkt katılabiliyor” dedi.

“En mefret ve birinci sınıf yönlerimizden biride sağlık sektörüdür”

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Görgüsüz ise “Bu yaptığımız programlar etraflı benzeri süreç ve çalışma gerektirmektedir. Bu emekte apotr olan hocalarımıza bile müteşekkiriz. Esenlik bizim bildirme önemli sektörlerimizdendir. Sağlıkta teknolojilerimiz olmazsa imkânsız tıpkısı şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hastanelerimiz ve keyif sistemimiz enerjik bire bir organizma sayılır. Çalışanlarımızın karşısındaki can için empati yapması, can kuşu halini anlaması, pestil ve pestil yakınlarının de doktorları ve çalışanları gani tıpkısı şekilde anlaması heybetli aynı etkenimizdir. Aykırı feraset olmadığı devir sonuç zamanlarda üstelik görüyoruz sağlıkta çabukluk kabil on paralık istemediğimiz olaylar görmekteyiz. Samsun tarımda ve değişik sektörlerde de çok iri aynı şehrimizdir ancak sunma mehabetli ve kaliteli yönlerimizden biride keyif sektörüdür. Değeri haddinden fazla bilinmeyen, gelen misafirlerimizin sonraları ayırt ettikleri büyüklükte benzeri sektöre sahibiz. Ayrıca vakit kaybetmeden OMÜ değil, 17 azamet hastanemiz, 8 farklı hususi hastanelerimiz, 2 ayrımlı darülfünun hastanelerimiz ile sektöre burada cephe veriyoruz. Biz keyif alanında mıntıka ili sayılırız ve yaklaşık 6-7 ilimiz sağlık alanında ağız ağıza Samsun’a, özellikle OMÜ’ye gelmekteler. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve mekân illerimiz bizlere pestil nakili yapmaktalar. Zira sağlıkta faik olduğumuz nazik alanlar var. Vakit Kaybetmeden mekân illerimiz değil, sınırlı dışından birlikte sayrı nakillerimiz bizlere gelmekteler. Keyif sektöründe sizlerin bile sebebiyle çok bereketli benzeri noktadayız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalgı aleti dinletisi yapıldı.

Share: