Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Yarın Yapılacak: “Yoksulluğu Aşmanın Dışında Tıpkı Motivasyonu Namevcut Bu Sınavın”

Bilgelik: DİLAN KUTLU – Alıcı: GÖSTERI LADİN DEĞER

Öğretmenlik Çığır Kanunu amacıyla açılan fesih davası Esas Mahkemesi’nde bitmeme ederken bu konunla getirilen Kariyer Basamakları Sınavı’nın ilki erte yapılacak. Sınava binlerce hoca girecek. Eğitim sendikalarına bakarak, öğretmenlerin sınava girmelerinin ana nedeni soylu erki teessürat. Diyarbakır’de muallimlik yapan Hikmet Korkmaz, “Öğretmenlerimiz aheste anlamda meskenet yaşıyor. Bu yoksulluğu aşmanın ayrımsız yolu dışında, öte bire bir motivasyonu bulunmayan bu sınavın. Herkesin aramak zorunda olduğu bir ailesi var” diyerek konuştu. Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul ise “Maaşının içte ikisini kira yerine çevirmek zorunda olan öğretmenlerin ‘Aynı imge buradan ücretim artabilir mi’ diye niteleyerek girdiği tıpkı süreçle cebin karşıyayız” dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Milli Yetişek Şurası’ndan görüşüldü, 14 Gücük Ay 2022 tarihinde ise yasalaştı. Peşi Sıra 12 Mayıs 2022 tarihinde yönetmeliği imdi. Bu kanunla getirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ilki ise yarın yapılacak. Sınavda liyakatli olan öğretmenler ‘ehlihibre’ ya üstelik ‘başöğretmen’ olacak ve maaşları da buna göre aynı cirim artacak.

Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru geldiğini, bunlardan 533 bin 359’unun uzman öğretmenlik, 70 bin 505’inin ise başmuallimlik alanında olduğunu açıkladı.

Bugün genişlik bağan sarıklı mahiye 8 bin 576 TL. Kariyer Basamakları Sınavı’nda başarılı olacak tıpkısı hoca maaşında bin 500 ile 2 bin 500 TL beyninde artma olacak.

Diyarbakır’dahi öğretmenlik yapan Bilgelik Korkmaz, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldığı üzere Kariyer Basamakları Sınavı’na giremeyen öğretmenlerden biri.

19 yıldır muallimlik işleyen Korkmaz, zat okulundaki öğretmenlerin yüzdelik 70’inin bu sınava gireceğini, bunun anne nedeninin ise geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Bilgelik Korkmaz, “Öğretmenlerimiz ciddi anlamda verimsizlik yaşıyor. Bu yoksulluğu aşmanın tıpkı yolu dışında, mavera bire bir motivasyonu yok bu sınavın” diyerek konuştu.

“İŞ BARIŞI SARSILDI”

Hoca arasında yapılan ayrım zımnında okullarda gelişim barışının sarsıldığını tamlayan Korkmaz, “Tıpkısı işi yapıyor olmamıza karşın sözleşmeli öğretmenler var, kadrolu öğretmenler var, atanamayan ücretli öğretmenler var. Tıpkı da ayrıca yanına uzman ve başmuallimlik üzere bakir iki tabur eklenerek görüngü iyicene perçinlenmiş bulundu” dedi.

“AŞAMA İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZANIZ VARSA ŞAYET BU SINAVA SİZİ DAHİL ETMİYORLAR”

Hikmet Korkmaz, SIMURG Fen Ajansı’na şöyle konuştu:

“Bu sınavdan kalburüstü olamayan veya sınava girmeyen tıpkı öğretmenseniz, ‘veli olayın bu kısmıyla çokça aşkın ilgilenmez, direkt isminin başındaki sıfata göre akım eder’ endişesini epey yaşıyoruz. Ben, bu sınava girmiyorum. Bu yasayla alay malay, derece ilerlemesinin durdurulması cezanız varsa şayet bu sınava sizi karışma etmiyorlar. Benimki, sendikal faaliyetler doğrultusunda almış olduğum tıpkı cezaydı. Öğretmenliğimi gani yapamadığım amacıyla aldığım bire bir ceza değildi. Sonuçta bu sınava alınmayarak ikinci öğün tecziye durumu yaratmış oluyor bu uygulamayla.

“ÖĞRETMENLERİN YOKSULLUĞUNUN YARATTIĞI BİR ÖZDEK, 600 BİN RAKAMI”

Değme hangi büyüklüğünde 600 binin üzerinde ayrımsız başvurunun olduğu anlatım edilse üstelik öğretmenlerin bu sınava girme isteklerinin bulunmadığını sahadan yaşayarak belirtebilirim. Öğretmenlerin yoksulluğunun yarattığı bire bir husus, 600 bin rakamı. Herkesin esermek zorunda olduğu tıpkı ailesi var. Kira fiyatları almış başını gitmiş. Eğlenceli ayrımsız gazete alamıyorsunuz, pusula okuyamıyorsunuz. Toplumsal, kültürel faaliyetlere gidemiyorsunuz.”

“Aynı öğretmen bin 500 TL ilişik ayrımsız ücretle Diyarbakır’birlikte hangi yapabilir” sorusuna ise Korkmaz, “İnanın tek madde yapamaz. Site içi muvasala maliyeti bile dediğiniz rakamlara balya geliyor. Öğretmenin tabii kim kendini yetiştirmesi gerekiyor amma bu yöntemle değil. artık ayrıksı yöntemler aranabilirdi” diye cevap verdi.

NEJLA KURUL: ÖĞRETMENLERİN SINAVA BAŞVURMA NEDENİ DOĞRUDAN HAYATTA KALMAKLA İLGİLİ

Kariyer Basamakları Sınavı nedeniyle öğretmenler odasında ağır sorun yaşanacağını savunan Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul ise ZÜMRÜDÜANKA’evet yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Zira 5 an evvel öğretmenler odasına giren benzeri öğretmen, sınavdan 69 alıp Milli Eğitim Bakanlığı’na göre ehliyetli sayılmayacak. 70 puan düz tıpkısı öğretmen, sevincini de yaşayamayacak. Öğretmenler odasındaki hazar bozgunluk olacak.

Öğretmenlerin bu sınava başvurma nedeni, direkt hayatta kalmakla ilgili tıpkı mücadelenin sonucu. 9 ile 11 bin TL arasında tıpkısı mahiye. Kiralar reşit 4 bin 5 bin. Maaşının üçte ikisini icar adına atfetmek zorunda olan öğretmenlerin ‘Tıpkısı rüya buradan ücretim artabilir mi’ diye niteleyerek girdiği bire bir süreçle karşı karşıyayız.”

Kanunuesasi Mahkemesi’nin sınavdan önce ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermesi yerinde bunun öğretmenlere nazik benzeri dürü olacağını rapor eden Kurul, “Olmadığı takdirde, 19 Kasım’birlikte sınava giren öğretmenlerimiz iki çeşit zorbalıkla yüz yüze kalacaklardır. Birincisi; istemedikleri, benimsemedikleri, itiraz ettikleri tıpkısı imtihan sürecine bağımlı olarak benzeri zorbalıkla karşılaşacaklar. İkincisi ise sınava girmeyen, kariyer basamaklarını reddeden öğretmenlere mecburi adına görev vererek arkadaşlarının gözetmenliğini fora etmek zorunda yaşamak kabilinden ikinci bire bir zorbalıkla karşı karşıya kalacaklardır” dedi.

Share: