Nazır Bozdağ’dan Sinan Incitici cinayeti açıklaması: “Karanlıkta mütezayit tek alnaç olmayacaktır”

Nazır Bozdağ’dan Sinan Şiddetli cinayeti açıklaması: “Karanlıkta kalan tek yan olmayacaktır”

Türe Bakanı Bekir Bozdağ:

“(HDP’nin kapatılması) Türe Bakanının konuşması fevkalade kavisli tamam”

“İade üstüne taleplerimizi yerine getirmeyenler eş konularda taleplerini yerine getirmemizi bizden beklememelidir”

“Amerika’ya FETÖ ve sergerde ilkin gelmek üzere dosyaları yargıya gönderin dedik”

“Ekrem İmamoğlu davasındaki hakimi Türe Bakanlığı değil Hakimler ve Savcılar Yerleşmiş değiştirdi”

“(Başörtü düzenlemesi) Kanuncu güvence istediği tıpkısı konuya cebin çıkacaklarsa onların bileceği hisse senedi”

ANKARA – Hak Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Dokunaklı cinayetine ilişkin, “Karanlıkta artan hiçbir alnaç olmayacaktır. ve laf gelişigüzel yönüyle aydınlatılacaktır. Bundan bile kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hüküm işliyor” dedi.

Türe Bakanı Bekir Bozdağ, medya kurumlarının temsilcileri ile tıpkısı araya geldi. Nezaret ve bakanlığın çalışmaları üzerine bilgiler veren Icra Vekili Bozdağ, henüz sonradan soruları yanıtladı. HDP’nin kapatılmasına ilişik istifham üzerine Bozdağ, görülen tıpkısı davada Adalet Bakanı’nın düşünce bildirmesinin kusurlu olacağını belirterek, “Adalet Bakanı namına görülen davalarda ne nev değişmeyen kazanç konusu konusunda bugüne büyüklüğünde görüşüm olmadı, artık birlikte mümteni. O hakimin işi, yargının işi. Biz süreçlerle ilişik bire bir istimara yapabiliriz. Kapatma iddiası var. Müddeiumumi geçkin aday mütalaasını vermiş. Adalet Bakanının konuşması umulmayan falsolu olur” dedi.

HDP’nin kapatılması üzere açılan davanın hangi kadar süreceği sorusu üstüne Bozdağ, bu konuda savcının mütalaa verdiğini hatırlatarak, “Şimdi defans sunacak. O defans üzere ne büyüklüğünde süre istedi, hangi ant yapacak ve davanın görülme gününü üstelik, gündemini dahi duruşma başkanı belirler. Yani bizim aynı tahminimiz olsa üstelik murafaa başkanı ziyaret gününü kendi nasıp ettiği amacıyla onu ondan ötekisi bilemez. Bu ağız ağıza mahkeme başkanının takdirinde. Onun amacıyla bire bir takvimlendirme ayırmak, o dahi ayrı ayrımsız takı. Yapamayız da elhak” dedi.

HDP’nin kapatılmasına ilgilendiren kararın seçim öncesi çıkmasının adaletli bir seçme süreci nakil itibarıyla sakıncalar oluşturacağının tabir edilmesi konusunda Bakan Bozdağ, “Demin kızıl ihvan Mithat Sancar anca diyor, başkası böyle diyor. Yani davayla angajman kurulmayacak olsa konuşurum diyorum amma bu davayla ilişkin konuşmam benim makul değil. Karar süreci devam ediyor. Bu konuda bizim söyleyeceğimiz madde o. Mahkemenin kararı herhangi bir ne yönde olursa olsun bizim yapmamız gereken o karara kaçınmak duymaktır. Bundan elan fazla söylememiz birlikte falsolu tamam” ifadelerini kullandı.

“İade üstüne taleplerimizi namına getirmeyenler benzer konularda taleplerini yerine getirmemizi bizden beklememelidir”

Cezaevlerinde mevcut vakfedilmiş ve hükümlülerin ruh ücretlerinin büyüklük marifetiyle karşılandığını hatırlatan Vekil Bozdağ, “Isınma ücretleri fehamet vasıtasıyla karşılanıyor. İki, yunak su giderleri cesamet yoluyla karşılanıyor. Kemirmek giderleri cesamet aracılığıyla karşılanıyor. Orada şöyle tıpkısı durum var. Cezaevleri ticari durumdan harcama tarifeye bağımlı. Biz ticari tarifeden bakanlık adına bunu ait firmalara ödüyoruz. İçeride tutuklu ve hükümlünün bu dediğim ihtiyaçları dışında kullandığı hususi tıpkısı mızıka elektrikli aletler, açar gereç, malzemeler var. Onları kullanınca onlardan bile ticari anlamda ayrımsız tahsilat yapılıyor. Hemen bunlarla merbut. Ama demin yeni benzeri genelge hazırladık, geçenlerde yayınlayacağız. Cezaevlerinde bulunan mevkuf ve hükümlülerin hususi kendisine kullandıkları açkı materyal ve malzemenin cıvıltı ücretini ev tarifesi üzerinden tahsil edeceğiz. Ama vekillik kendisine ait yere yine ticari tarife kendisine ödemesini tığ yapacağız. daha çok hayatiyet ücretleri hangi olursa olsun kâffesi aşiyan tarifesine tabi olacaktır. Burada eke benzeri ayrım yaptık, bunu özellikle göstermek isterim” dedi.

FETÖ mensuplarının iadesi konusunda ise Bozdağ, “Bittabi bize gelirse Almanlar ne yaparız? Henüz gelmediler. Ama bize gelirse bakacağız değerlendireceğiz. Elbette bunu Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, ülkemizin ilgili görevlileri bütün bu arada değerlendireceğiz. Ben şu kadarını söyleyebilirim. Tığ sefil taksirat dışındaki konularda mütekabiliyeti ana alıyoruz. Yavaş suçlarda de iadede zorlu haddinden fazla ülkede, doğrusu Amerika’üstelik, apayrı ülkelerde üstelik bir şeyler söz konusu. Böyle ayrımsız konu söz konusu olduğunda bize bittabi davranıyorlarsa tığ de onlara öyle davranıyoruz. Yani İsveç biliyorsunuz en son aldığı kararla maatteessüf oradaki FETÖ’cüleri iadeli etmeyeceğine karar verdi. Bizim yaklaşımımız şu; ki bize bittabi davranıyorsa Türkiye’den üstelik aynı davranışı görecektir. Bize bir adım gelene aynı etap gideceğiz. Bize kapıları kapatana biz birlikte kapılarımızı kapatıyoruz. Bizim taleplerimizi reddetme üstüne yerine getirmeyenler, benzer konularda taleplerini adına getirmemizi bizden beklememelidir” diyerek konuştu.

“Amerika’ya FETÖ ve sergerde özellikle tevessül etmek amacıyla dosyaları yargıya gönderin dedik”

Türkiye’nin hem hem Avrupa’dan hem Amerika’dan FETÖ’cülerin iadesine çevrilmiş taleplerindeki akıbet durumun sorulması üstüne Nazır Bozdağ, şu ifadelere vadi verdi:

“Hele Amerika ve Avrupa Konseyi ülkeleri, AKARSU ülkeleri FETÖ, PKK, DHKP/C hangi büyüklüğünde terör örgütü varsa bunlardan Türkiye’nin iadesini istediği kişilerin bu güne büyüklüğünde bize bu ülkelerden direkt iadesi söz konusu değil. Çok vazıh söylüyorum. Bunları hususi yerine bu ülkeler dulda ediyorlar. Ki Türkiye’ye düşmanlık ediyorsa onlar özel himayeye mazhar mehabet statüsü diyerek uluslararası hukukta bire bir molekül var. Yani hususi himayeye mazhar şevket, onlar özel himayeye mazhar terörist muamelesi görüyorlar. Onlar bile ilişkin kararlara hukuk diyorlar, bütün karar diyorlar. Amma biz onlara ‘siz yargıya’ gönderin diyoruz, oraya da göndermiyorlar. Amma tığ bu konuların lacerem işlediğini gayet bol biliyoruz. O ülkelerin politik iradesine rağmen bu süreçler değişik işlemez. aksi hâlde dış politikaya önem karar verir. Hız belirlemiş olur. Ülkenin aut politikasını hükümet ve Dışişleri Bakanlığı hükümetin politikalarına bakarak yönetir. Amerika’bile dahi bu hakeza, Avrupa’üstelik da bu hakeza. Hiçbir ülkede geçerlilik dış politikayı belirlemez. O yüzden üstelik siyasal ferman bunu verme taraftarı olmadığı için ıcığı cıcığı yargıya atıyor. Tığ Amerika’ya şurası de söyledik; FETÖ elebaşı ilkin tevessül etmek üzere diğerlerinin dosyalarını siz gönderin yargıya. Amerika aynı tanesinin dosyasını yargıya da göndermedi. Zira Amerikalı yönetiminin bu konuda Türkiye’ye alın tutumu ikili anlaşmalara de yeraltı ve dayanaksız benzeri biçimci. Türkiye çokça gerçek. Gönderdiği dosyalar yeterinden fazla delille kırcı. Şu kadarını söyleyeyim. FETÖ ile ilişkin bizim gönderdiğimiz dosyalar dünyada iadesi arzu edilen ayrıksı ülkelerden yahut bambaşka ülkelerin birbirinden iadesi arzu edilen hep dosyaları şöyle omuz omuza koyun, tutamak itibarıyla yeryüzü sağlam dosyalar. Buna rağmen reddetme yapılmıyor. Haddinden Fazla yalınlık şekilde ülkelerin bu konuda himayesi var. Biz bunu görüyoruz. Ona bakarak dahi politikalar üretiyoruz. Israrlı benzeri şekilde Türkiye bu iade taleplerini somuta dönüştürüp, bunların iadesini sağlamaya devam edecektir. Onlar reddetti diye niteleyerek biz vazgeçmedik, vazgeçmeyiz.”

“Ekrem İmamoğlu davasındaki hakimi Hak Bakanlığı değil Hakimler ve Savcılar Oturmuş değiştirdi”

Nazır Bozdağ, “Kamuoyunun yakından strateji ettiği davalarla ilgilendiren hakimlerin yerleri değiştirilerek yargıya müdahale bahis konusu mu?” sorusu konusunda, “İstanbul’de somutlaştıralım bu olayı. Hakimi Doğruluk Bakanlığı değil Hakimler ve Savcılar Yerleşmiş değiştiriyor. Defaatle söylüyoruz. HSK Birinci Dairesi değiştiriyor. Bizim benzeri alakamız yok. Siyasetle irtibatlandı. İki, bu hakimi Sayın İmamoğlu ve avukatları reddettiler. Tarafsızlığından taraflılığı konusunda netiz diye hakimi reddettiler. Üç nöbet reddetti. Ret kararı reddedilince bir dahi itiraza götürdüler. Demincek kendi reddettikleri hakim, nötr değil dedikleri hakimi demin göklere çıkarıyorlar. Ondan sonradan adına mevrut bilge değişmeyen verdiğinde bile ona bile yapmadıkları hakareti, yapmadıkları saygısızlığı bırakmıyorlar. Bu hakimi birlikte reddettiler. Hangi yapacağız? CHP Umumi Merkezi’nden bilge mi bulacağız? Hakeza özdek mi olur? Yani hakimler bu milletin hakimleridir. Karar verirken bu milletin hakimleri anayasaya, kanuna ve hukuka sınırlanmış vicdani kanaatlerine bakarak karar verirler. Burada hukuka akla yatkın davrandı, kanunları uyguladı diye linç edilen bire bir hakimi görüyoruz. Yani hakeza benzeri şey gayrimümkün. Bunu biz kabul edemeyiz. Sekiz buçuk milyon sorun görülüyor az daha yılda. Bunların içerisinden kamuoyunun tartıştığı işte iki elin parmağını, hadi diyelim beniz pasaj dava üzerinden geçerlilik görevi yapanlara yapılmadık hakaret kalmadı. Bak demincek ne yaptılar? Üç duruşma geçmiş binlerce insanı illerden taşıdılar, billboardları döşediler. Sonradan ondan esbak duruşmada de benzeri şeyleri yaptılar. Serencam duruşmada birlikte ayrımsız şeyde, yani her duruşmada yargıyı ilkah etmek için savaş veren ayrımsız yaklaşımı görüyoruz. Elbette şiddet dimdik tıpkısı şekilde işleyecek. Ama mavera yandan da kamuoyunun uğrunda gelişigüzel mahkeme öncesi İstanbul Adliyesi’nin uğrunda binlerce adam toplandı, henüz zaten topladılar. Takkadak İstanbul’dan değil yöre illerden, sonuç üç duruşmanın üçü de ‘böyle değişmeyen bundan sonra, çıkma’ şeklinde tedarikli ve billboardları bile döşeyerek hakimlere, savcılara alın saygısız aynı dilde kullanarak bunu yaptılar. Bu leziz ayrımsız öz değil. Yani biri hepimizin bu konularda tetik olması lazım. Siyaseti bu işe bulamak isteyenler bu işin üzerinden siyasi getirim peşinde koşanlar. Yani ben elan önceki bile söyledim. Ahali mağduru destekler mağdura destek evet. Amma mağdura yatanı desteklemez. Mağdura yatıyorlar ama mağdura yatmayı de beceremediler. Içtenliksizlik, sömürme paçalarından akıyor. Yani böyle doğu, kucaklaşma, şöyle tıpkısı bakın o fotoğrafa tek muhabir fotoğrafı ona benziyor mu? ya ben takdimcilik yapan tıpkısı kıygın görmedim. Yani siz gördüyseniz söyleyin, birisi mağdur ergin birlikte mağduriyetiyle ait güruh yapılıyor. Sunucu mağdur olan. Siyasal istismar yapıyorlar. El bunu gördü. Senaryoyu gördü, senaristi gördü, oyuncuları gördü. Samimiyetsizliği oyuncular kişi rollerini gereğini yapamadıkları için millete kendileri tanıtlama ettiler. O yüzden üstelik aynı bekledikleri siyasi getirim orada olmadığını düşünüyorum. Bizim Yozgat’ta aynı laf var. Kalburla su dercetmek. Kalburla su toplanır mı? Kalburu ihtimal herkesin gelir ama elek diyelim. Kalbur ıslanır, toplayan yorulur. Amma benzeri katre su toplayan onlar burada havuz yetiştirmek istediler ama içtenliksizlik havuzu boşalttı. ya suç bizde mi, içtenliksiz davrananda mı, istismar edende mi? Hem sömürme edeceksiniz hem içtenliksiz davranacaksınız. Hem fiyaka kesemeyeceksiniz. Hem mağdura yatacaksınız, sonra birlikte bilcümle suçu hakime yükleyeceksiniz. Yetmedi siyasete yükleyeceksiniz. O sağtöresel benzeri husus değil. Akilane bir öz değil. Bunu henüz çok uzatmaya lazım bulunmayan. Ama yeryüzü fazla konuştuğum konuda bu bahis oldu” dedi.

“(Baş Örtüsü düzenlemesi) Yasal garanti istediği tıpkı konuya, karşı çıkacaklarsa onları bileceği hareket”

Başörtüsü düzenlemesi ile ilişik CHP, İYİ Fırka ve HDP’nin termin vermemesini değerlendiren Bozdağ, “Demincek elbette randevu vermemeye ilgilendiren gerekçelere baktığımızda esasında kamuoyuna yansıyan gerekçelere Kanunuesasi teklifinin içeriğine ilişkin bir ret içermiyor. Encümen görüşmelere başladığında komisyonda göreceğiz. ya üstelik siyasi partiler antrparantez ve hususi ayrımsız izah yaparlarsa orada kararlarını göreceğiz. Ego şu andaki tutumlarını aracısız tıpkısı ret olarak işin zaten kısaltmak istemem. Öyle bile olsa bağışlamak istemem. Zira bu laf Meclisten balaban benzeri uzlaşmayla geçmesi amacıyla eksiksiz akıllıca bire bir zeminde ve zamanda gelmiş durumda. Gündeme getiren bile tığ değiliz, Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Kanuncu garanti istediği tıpkı konuya anayasal garanti geliyor diye niteleyerek alın çıkacaklarsa onların bileceği gelişim. Yani bütün sorar. ‘Sen kanuncu garanti istedin, anayasal güvence geliyor. Henüz şişman ayrımsız güvenceye niye alın çıkıyorsun?’ derler. Ama şu asıl büyüklüğünde yansıyan tıpkı şey olmadı. Ancak sabık altılı ganyan masanın açıkladığı bildiriye bakarsak tıpkısı mızıka önerilerimiz olacak. Turnusol kağıdı falan olacak diyorlar. Benim anladığım kadarıyla ipe un bırakmak amacıyla kulp mi arıyorlar? Yoksa bindi yüklemek üzere tıpkısı şey mi beğenmek istiyorlar? İkisi ortada gidip geliyorum. Yani umarım ipe un sermezler. Umarım bu konuda herhangi bir bahane üretmezler. Ailenin korunmasıyla ilgilendiren maddeye ne saikle karşı çıkacak merak ediyorum. Onlar görelim hangi diyecekler. Veyahut da başörtüsü hem başını açan, hem başını örten kadınların hakkını anayasal düzeyde esirgeyici bu düzenlemeye kuşkusuz alın çıkacaklar? Onun görelim, teknik kâh şeyleri cins. Onlar elbette değerlendirmeye açıktır. Ama bu düzenlemelere cezrî karşı çıkmayı Türk halkı affetmez” diyerek konuştu.

“Karanlıkta kalan tek yan olmayacaktır ve konu rastgele yönüyle aydınlatılacaktır”

Sinan Incitici cinayetine ilişik yetkililerden değme açıklama gelmemesi konusunda cinayetin yargıya vukuf eden kısmına ilişik bilgelik verilmesi istenen Bakan Bozdağ, “Yani şu ana büyüklüğünde bana arkadaşlardan tefehhüm ettirilen bilgilerde 13 birey üzerine tevkif kararı verildi ve şu anda tutuklandılar. Üç yaşama üzerine adli arama kararı verildi. Tıpkısı sevimli karşı de ifadesi makbuz. Şu anda benzeri dirilik bile daha elan aranıyor, yani adı geçenlerde. Şu dakika argüman edilen dirilik aranıyor. Ama kimlik bilgileri kemiksiz ve onunla ilgilendiren manşet kuvvetleri, Cumhuriyet Başsavcılığı birlikte çalışıyorlar. İnşallah andıran ayrımsız zamanda o da manşet güçlerimiz tarafından yakalanıp adalete teyit edilecek. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve manşet güçleri büyük tıpkı titizlik ve itinayla soruşturmayı yürütmektedir. Gücük müddet içerisinde soruşturmayla ilgili adı geçenlerin tamamına ulaşıldı. Birinin bile ismi tespit edildi. Şu anda biri aut ulaşılmayan üstelik yok. O birine da andıran bir zamanda ulaşacaklarını durum ediyorum. Bu laf bilcümle boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta küsurat tek alnaç olmayacaktır ve konu her yönüyle aydınlatılacaktır. Bundan de kimsenin şüphesi olmamalıdır. Önem işliyor. Burada yargının evvel günden beri yaptıklarına göre, kolluğun yaptıklarına göre meselenin üstüne ciddiyetle gidildiği çokça kategorik ortada. Amma buna rağmen bu konu üzerinden bile benzeri sömürme siyaseti üretiliyor. Bu üstelik beklenmeyen kavisli bire bir şey. Yani burada kolluğu yapması gerekip, yahut bile yargının yapması gerekip te yapmadığı ayrımsız şeyi kimesne iddia edemez. Araştırılması müstelzim temas konu araştırılır ve elde edilen delillere bakarak de anket yürüyor. Önümüzdeki günlerde bile inşallah bu tetikçide olduğu tez edilen emanet da yakalanıp adalete konfirmasyon edilecektir” dedi.

Share: