Muhtelit Yarkurul, CHP’li Başarır ile İYİ Partili Türkkan’a ait dokunulmazlık dosyaları üzere toplandı

TBMM Kanunuesasi ve Doğruluk Katışık Komisyonu, CHP Sazak Saylav Ulvi Kankızıl Başarır ve İYİ Öğür Kocaeli Saylav Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek amacıyla toplandı.

DÜRÜST Fırka Tokat Mebus Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Katışık Komisyonda, İYİ Öğür Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan üzerine “aşikâre hakaret ve bilerek yaralama”, CHP Mersin Ağacı Milletvekili Ulvi Usta Başarır için ise “kamu görevlisine görevinden etraf hüveyda taşlama ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarına ilişik planlı iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve ekleri ele alınıyor.

TBMM Kanunuesasi Komisyonu Başkanı ve Doğruluk Komisyonları Üyelerinden Yerleşmiş Karma Yarkurul Başkanı Yusuf Beyazıt, “Katışık Komisyonun önceki aşaması olarak bugünkü toplantımızda yapacağımız işlem, İçtüzük kapsamında ayrıcalık dosyalarını tafsilatlı şekilde esermek için 5 üyeli aynı hazırlık komisyonunun oluşum edilmesi.” dedi.

Hazırlık komisyonunun, takip fail aşamada imtiyaz dosyalarıyla ilgili incelemesini yaparak 1 ay süresince raporunu Kompozit Komisyon’a sunacağını dile getiren Beyazıt, “Muhtelit Komisyon yerine tığ birlikte tıpkı ahir toplantımızda, hazırlık komisyonu raporu üstüne lüzumlu değerlendirmeleri yaparak konuyu nihai karar merci olan TBMM Genel Kuruluna sunacağız.” diye niteleyerek konuştu.

Başarır ve Türkkan hakkındaki dosyalara ilişik görüşmelere başlamadan önce, yasama dokunulmazlığına ilgilendiren istimara işleyen Beyazıt, Esas ve parlamento hukukunun tarihî gelişimi bağlamında yasama dokunulmazlığının amacının, milletvekillerini keyfi ve temelsiz ukubet anket ve kovuşturmaları ile tutuklamalardan korumak olduğunu aktardı.

Yasama dokunulmazlığının, bire bir zamanda milletvekilliği görevinin öneminin, ciddiyetinin ve itibarının bile tıpkı göstergesi olduğunu tamlayan Beyazıt, yalnızca milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın, milletvekillerinin şahıslarına tanınan ayrımsız “cürüm el işi özgürlüğü” adına dahi görülemeyeceğini vurguladı.

TBMM’nin, kurulduğu günden bu yana, toplum nezdindeki saygınlığını güçlendirerek sürdürdüğüne dikkati çekici Beyazıt, şöyle bitmeme etti:

“Milletvekillerinin, Meclis’in ve mebus makamının saygınlığına kötülük verebilecek biçimci ve davranışlardan çekimsenmek amacıyla zaruri hassasiyeti göstermeleri gerekir. Milletvekilleri hakkında ortaya sâdır, kamuoyunun okkalı tepkisine laf olan ve toplumun degaje kesimlerinde edilgi uyandıran, yasama organının saygınlığına engel verebilecek mahiyetteki iddiaların komisyonumuzca incelenmesi, parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının korunabilmesi açısından kocaman. Önemle izah etmek gerekir kim dosyalarda meydan düz suçlamalara ilgili adına komisyonumuzun görevi, ilgili milletvekillerinin kabahatli olup olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değil. Komisyonumuzun ve kuracağımız hazırlık komisyonunun görevi, dosyaları gözetmek ve muktezi görülürse yargılamanın önünün açılması evet da kovuşturmanın mebusluk sıfatının sona ermesine büyüklüğünde ertelenmesi noktasında değişmeyen yöneltmek amacıyla, konunun, sonuncu karar merci olan TBMM Umumi Kurulunun takdirine sunulmasıdır.”

Ceza muhakemesinin soruşturma evresinin, taban olarak meçhul olduğunu belirten Beyazıt, “Soruşturmanın bire bir bilcümle olduğu ve iddianamenin kabulüne kadar geçen süreçte iddia makamının lehte ve aleyhte cümle delilleri topladığı, bunların dosyada saha aldığı, fezlekelerin TBMM’ye gönderilmesinden sonra bile sormaca evresinin bitmeme ettiği dikkate alındığında, soruşturma evresinin gizliliği kuralına TBMM üyelerinin ve Başkanlığımızın uyması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda matbuat mensuplarını derinti salonundan ayrılmaya davet fail Beyazıt, “Bu aplikasyon hem sormaca evresinin taban adına gizliliği ilkesine uyma edilmesi hem ilgili milletvekiline ait kişisel mahiyetteki bilgilerin mahremiyeti hem üstelik toplantının akort içerisinde yürütülebilmesine yönelik.” dedi.

Bu arada Karma Komisyon toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Fırka milletvekilleri vadi almadı.

Karma Alt Kurul toplantısı, basına sınırlı devam ediyor.

Share: