Kars Yer ve Şehir Hukuku Derneği Başkanı Alp’ten AKP Milletvekillerinin Bilgili ve Savcılarla Çektirdiği Fotoğrafa Aksülamel

Kars Çevre ve Site Hukuku Derneği Başkanı Avukat İnan Akgün Yiğit, AKP Kars milletvekilleri ve diyar başkanının Kars Adliyesi önünde hakim ve savcılarla fotoğraf çektirmesine reaksiyon göstererek “Bu fotoğrafın kendisi çok öz anlattığı kadar hem siyasal hem üstelik türel mesajları var. Görüntüye bakarsanız müşterek hizalanmaktan, birlikte durmaktan, ‘arkamızda adliye sarayı var’ mesajı vermekten çekinmeyen bir yargı bürokrasisi ve iktidar partisi mensuplarının benzeri fotoğrafı” dedi.

Kars Çevre ve Şehir Hukuku Derneği Başkanı Avukat İnan Akgün Yiğit, AKP Kars milletvekilleri Ahmet Aslan ve Yunus Kılıç ve İl Başkanı Fakirlik Çalkın’ın önem bürokrasisi ile çektirdiği ve domestik basında da yayınlanan fotoğrafına reaksiyon gösterdi.

“BU FOTOĞRAF KARS ADLİYESİ UĞRUNDA ÇEKİLDİ”

İnan Akgün Kahraman, ünsiyet yoluyla siyasetin tasarım edildiği günlerin yaşandığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Anca kim mahkemeler aracılığıyla siyasi partiler kapatılıyor, belediye başkanları tutuklanıyor, milletvekilleri tutuklanıyor. Yüksek basamaklı mahkemelerin verdiği kararlara ast dereceli mahkemeleri uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlar Türkiye’üstelik uygulanmıyor. İşte böyle tıpkı ortamda demin size tıpkı ışık göstereceğim. Işik Kars’ta çekildi.  Fotoğrafın kendisi o büyüklüğünde çok husus anlatıyor ki bu foto üzerinden siyaset ve hüküm mekanizmaları arasındaki ilişkiyi hep beraber incelemeye çalışacağız. Bu foto kısaca 20 çağ geçmiş Kars Adliyesi önünde çekildi. Fotoğrafta kimler var? Kars İdare Mahkemesi Başkanı var, DOĞRU Fırka Kars milletvekili var. Kars Cumhuriyet Altını Başsavcımız var. Eski dönme bakanlarımızdan Kars milletvekilimiz var. Kars Güç Ceza Mahkemesi Başkanı var. Kars Adalet Komisyonu Başkanı var. DÜRÜST Öğür Kars İl Başkanı var. Bu fotoğrafın kendisi haddinden fazla özdek anlattığı kabil hem politik hem de hukuki mesajları var. Görüntüye bakarsanız baş başa hizalanmaktan, müşterek durmaktan, ‘arkamızda adliye sarayı var’ mesajı vermekten çekinmeyen bire bir egemenlik bürokrasisi ve erk partisi mensuplarının bir fotoğrafı.

“BU FOTOĞRAFIN HEM HUKUKİ HEM DE SİYASİ ANLAMI VAR”

Bu fotoğrafın hem hukuki hem de siyasal anlamı var. Türel anlamı şu; burada bilge, müddeiumumi ihvan var. Ego üstelik meslekte 22’nci yılımdayım. Hepsinden da kıdemliyimdir. Kendilerine bire bir abi kendisine tıpkı tavsiyede bulunacağım. Sevgili hakimler; lacerem peki bile Türkiye’nin tek adliyesinin önünde verilmeyen bu fotoğrafı Kars’ta ve de dahi hakeza bire bir dönemde verdiniz. Bozukluk böyle bire bir foto ita ihtiyacı duydunuz? İdare mahkemesinin sayın başkanı siz idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli değil misiniz? Nasıl evet birlikte idarenin bir bakanı karşısında iki düğmenizin ikisini da iliklersiniz, üçüncü olsa belki onu bile ilikleyeceksiniz. Hani hakimlerin cübbesinin düğmesi yoktu. Neden böyle bir görüntü içerisine girdiniz. Sayın Başsavcım siz niçin bu fotoğraftasınız? Neden 2 SELIM Parti milletvekilinin beyninde adliye önünde hakeza tıpkı foto ita gereği duydunuz. Tekmil de İstanbul Büyükşehir Uray Başkanı’na politik yasak verildiği günün çarçabuk ertesinde. Hep Türkiye’ye sunulan endişe nedir? Sayın Başsavcım ben size bire bir istifham sorayım; Türkiye’bile Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı açıklamasıyla mafyadan hey ay 10 bin dolar düz tıpkı siyasetçi var. Siz başsavcı namına bu siyasetçinin ki olduğunu biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız acilen davasını açın! Siz Cumhuriyet’in başsavcısınız. Yok, şayet bilmiyorsanız iki milletvekilinin ortada bu pozu vermemeniz gerekir.

“ERDOĞAN’IN BU FOTOĞRAFI GÖRMESİNE BARIYER OLUN”

Sayın Kırıcı Ceza Mahkemesi Başkanımız sizin bu fotoğrafta ne işiniz var? Ego size benzeri madde söyleyeyim. Kars’ın eski Kilolu Ukubet Mahkemesi başkanlarından bilgili Uca Rıza Aslan vardır. Karslı olmasına karşın etraflı müddet bu görevi yapmıştır. Hiç kimse hakim Ulu Keyif Aslan’ın bağımsız milletvekili ve tarafsızlığı hakkında şüpheye düşmemiştir ve yıllar bilahare adı caddeye verilmiştir.  Burada dokunulmazlığı sıfır inşalar var birisi için ülkü açıldığı devir davasına bakacaksınız. Zahir evet da hakeza yan yan bile bu fotoğrafı verirsiniz? Doğruluk Komisyonu Sayın Başkanı 5 ay soran ülkemiz üstelik intihabat var. Teorik olarak hala el ve kaymakamlık seçme kurullarında rahatlama olması halinde bu hakimlerden birisi orada görev yapabilir. Seçimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerine insanlar size daha çok güvenecekler mi bu fotoğrafı verdikten sonra. Burada siyasilerimize bile ayrımsız şeyler söyleyelim. Sayın milletvekillerimiz, Sayın Erdoğan hakeza tıpkısı ışık verdiğinizi görmesin, çünkü namına sorulduğu ahit ‘Türkiye’birlikte ünsiyet bağımsızdır, bizim hukuka ayrımsız müdahalemiz yoktur’ diyor. İlin milletvekillerinin hakimlerle savcıları böyle temel duruşta geçirdiğini görmesin. Ne edin edin Sayın Erdoğan’ın bu fotoğrafı görmesine bariyer olun.

“FOTOĞRAFIN KARS’TA VERİLMİŞ OLMASININ BİZİM İÇİN ÖZEL ÖNEMİ VAR”

Bu fotoğrafın Kars’ta verilmiş olmasının bizim için hususi tıpkı önemi vardır. O de şu; Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt köyünde yapılan hidroelektrik santralinin ÇED raporunun iptali talebiyle elan evvel Erzurum İdare Mahkemesi’nde 2 misil sav açıldı ve mahkeme ÇED raporunu 2 sefer iptal etti. Elan sonraları bu rapora cebin 3’üncü aynı ÇED raporu alındı ve şu anda Kars İdare Mahkemesi’nde bu raporun iptali için açılan sorun derdesttir. Çokça zül ediyoruz ve dikkatle takip ediyoruz. Erzurum İdare Mahkemesi yoluyla verilen bozma kararının Kars İdare Mahkemesi tarafından zahir değerlendirileceğini biz Yer ve Kent Hukuku Derneği namına dikkatle izlem ediyoruz. Bu fotoğrafın ikinci siyasal mesajı de şudur: Türkiye’de 5 kamer sonraları seçim var. Hukukçularla yargıçların seçim öncesi hakeza görünmesi katiyen doğru değildir. Ama lütfen abat olun, müsterih olunuz. Türkiye’dahi özellikle Kars’ta seçimin güvenliğini temin etmek için sivil toplumun üzerine düşen seçkin vazifeyi biz Kars Kasaba ve Hukuk Derneği kendisine yerine getireceğiz.

“KARS SEÇİMİNE SAHİP ÇIKIYOR BAŞLIĞI ALTINDA BİR ZEMIN OLUŞTURUYORUZ”

700 gençle Kars’ın 700 sandığına hakim olacağız. Intihap günü lütfen zül buyurmayınız. Bu konuda politik partilerimizin de çok koca çalışmaları var. Biz benzerini 2019 İstanbul seçimlerinde gördük. Iri tıpkı örgütlenmeyle sivil cemiyet yerine, sendika ve sivil sosyete örgütleriyle bu konuda teşrikimesai yaparak Kars’ın demokrat insanları, yurtseverleri, dindar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, sosyal demokratları, hepimiz sağ-sol, Türk – Kürt, Alevi – Sünni ayrımı gözetmeksizin geçen seçimlerden aldığımız öğüt ve antika ile Kars’ın seçimine eş çıkmak üzere ‘Kars Seçimine Eş Çıkıyor Platformu’ oluşturacağız. Bu platform bünyesinde seçime iltihak yeterliliği olan politik partilerden alacağımız rasatçı kartlarıyla Kars’ın kül sandıklarında birer temsilcimiz olacak. Seçme haset seçme ilçede görev yapacak avukat arkadaşlarımız olacak. Seçimin yekpare süreçleri karşı rasıt arkadaşlarımıza terbiye vereceğiz. Değme ilçede seyyah arkadaşlarımız olacak. ve ayrımsız aplikasyon ile sulanmış imzalı tutanakların simultane sisteme aktarılması üzere bir mekanizma kuracağız ve Kars’ın sandığına eş çıkacağız. Buradan bütün hemşerilerimize bunun haberini isnat etmek istiyorum. Burada tıpkısı fon var. Bu görüntü ‘adliye arkamızda’ görüntüsüdür. Ego buradan duyuruyorum, ‘adliye arkanızda ise umum birlikte karşınızdadır’. Bu görüntünün siyasal sonucunu 23 Haziran akşamı saat 06.00’da inşallah hemşerilerimize vermiş olacağız.”

Share: