‘Influencer’lar tarafından yapılan reklamlara mail izleme

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, başlatılan projeyle bahis konusu içeriklerin sentetik zekayla taranması, yasal düzenlemelere uygunluğunun acul ve kolay biçimde strateji edilmesi ve vacip aksiyonun alınarak tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında geliştirilen uygulamayla henüz önce belirlenen anahtar kelimeyle ilgili içtimai iletişim araçları hesaplarında tarama işlemi ve ön raporlama gerçekleştiriliyor. Reklam Özdenetim Müesses marifetiyle yapılan değerlendirmeyle serencam abur cubur sunulan tabir, Reklam Müesses ile paylaşılıyor. Bu kapsamda, ait kanuni düzenlemelere marjinal reklam ve ticari uygulamalarda bulunanlar için Reklam Oturmuş marifetiyle inceleme ve yönetsel denetim başlatılıyor. Projeyle tüketicilerin canlı şekilde korunması öngörülüyor.

Kriterlere akıllıca reklam yapılıp yapılmadığı taharri ediliyor

Güzeşte yıla ilişkin reklam yatırımlarında sayısal mecranın kısaca yüzde 68’lik nazaran bütün medya pazarındaki sunma efdal paya erbap olduğu görüldü. Dijital mecra pazarının kontrolsüz şekilde büyümesi, bu alanda etkin emanet ve kuruluşların pazarlama iletişimi faaliyetlerinin denetlenmesinin ve düzenlemeler konusunda bilgilendirilmesinin önemini ortaya çıkardı.

Özellikle Instagram’de, içtimai medya etkileyicilerinin (influencer) dünyalık-hizmet tanıtımlarında artım yaşanırken bu doğrultuda Reklam Oturmuş eliyle “Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığıyla Yapılan Ticari Reklam ve Nahak Ticari Çalışmalar Üzerine Mürşit” yayımlanmıştı. Bu projeyle rehber kapsamında belirtilen hususlara dair farkındalık yaratılması bile amaçlanıyor. Bu çerçevede, Instagram’da sosyal iletişim araçları etkileyicileri aracılığıyla yayımlanan reklam içeriğine eş paylaşımların taranmasıyla bu paylaşımlarda reklamı yapılması yasak işaret ve hizmetlerin bulunup bulunmadığı, kılavuzla getirilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı ve açacak kelimelerle yapılan taramada paylaşımların akla yatkın sıfır “afiyet beyanı” içerip içermediği tayin edilebiliyor.

“Influencer”lar bilgilendiriliyor

Projenin evvel uygulaması kapsamında, öncelikli yerine bahis konusu reklam içeriklerinin, reklamı yapılması haram (alkollü bade, sigara, eğlenti ve benzeri) para ve hizmetleri barındırıp barındırmadığı incelendi. Bu kapsamda, takip edilen toplumsal medya etkileyicileri eliyle reklamı yasak dünyalık ve hizmetlerin tanıtımının neredeyse on paralık yapılmadığı tespit edildi.

söz konusu paylaşımlarda düzlük düz gâh aykırılıkların, yapılan paylaşımın reklam olduğunun belirlenen kriterler doğrultusunda zahir ve anlaşılır şekilde tüketicilere belirtilmemesinden kaynaklandığı, sonunda servet ve hizmetlerin pinhan reklamının yapıldığı tayin edildi.

Projenin başında, eş namına seçilen içtimai iletişim araçları etkileyicileri listesindeki paylaşımlar arasında, reklam içeriğine erbap paylaşımların, reklam olduğunun boş ve anlaşılır şekilde rapor edilmeme oranı yüzdelik 67’nin üzerinde iken lüzumlu Reklam Müesses gerekse Reklam Özdenetim Müesses marifetiyle sosyal medya etkileyicileri-yönetilen hesap sahipleri ile yapılan yazışmalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda bu oranın yaklaşık yüzdelik 29’lara düştüğü belirlendi.

Tarama programına karışma edilen hesaplarda ara sıra tebeddülat yapılarak ilişkin mevzuata ihtilaf teşekkül fail paylaşımların ve reklamların genişlik örgen indirilmesi amaçlanıyor.

Antrparantez içtimai medya reklamlarının bileşimli zekayla taranması uygulamasının, Reklam Yerleşmiş kararlarına boyut ve kantite adına olumlu yansıması bekleniyor.

Rusya’dan TikTok fenomenlerine uğraş propagandası ödemesi

 

Finans fenomenleri ne büyüklüğünde kazanıyor?

 

10 milyon dolarlık algın: Fenomenlere teftiş!

 

Share: