Fenomenlere algı istisnası: Ayrıntılar anlaşılan oldu!

Rehbere bakarak, sadece bir içtimai iletişim araçları platformu üzerinden 15 bin zımni üreticisinin 5 milyar liraya mümasil gelir elde ettiği hesaplandı. Içtimai medya üzerinden paylaşım yaparak dirimsel elde edenler 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzdelik 15 stopaj ödeyecek. İstisna kapsamındaki ameliyat dolayısıyla elde edilen kazançlar üzere yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

Sabah’taki habere bakarak; fenomenlerin bu istisnadan yararlanması üzere Türkiye’de yerleşmiş bankalarda adisyon açması gerekiyor. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, dirimlik vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlananlar eksantrik ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı hesap açacak.

İSTİSNA UYGULAMASINDA MÜKELLEFLERİN TEKMIL VEYA SIKINTILI MÜKELLEF OLMALARININ BİR ÖNEMİ BULUNMUYOR

İstisnadan, toplumsal sağlayıcılar üzerinden güçlü, kaynak, ses, videoteyp kabil içerikler paylaşan toplumsal zımni üreticisi hamur kişilerle akil telefon, tablet kabil duraksız cihazlar üzere aplikasyon geliştiren gerçek eşhas yararlanabiliyor. İstisna uygulanmasında mükelleflerin bütün veya siki yükümlü olmalarının tıpkı önemi bulunmuyor.

İkametgâhın bulunduğu yerdeki algı dairesine dilekçe ile başvurularak ayrıklık belgesi alınabiliyor. İstisna kapsamında ruh nedeniyle şırakkadak fazla adisyon açılabiliyor. Bankalar, aktarım tarihi bakımından dirimsel vergisi kesintisi yapacak.

İstisna şartlarını ihlal edenler elde edilen kazançların hacısı hocası üzere almanak dirimlik vergisi beyannamesi verecek. Bu hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması yerinde, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki düzey (muamele tarihindeki döviz alış zayıf) Türk lirası karşılıkları dikkate uyarlanmak vasıtasıyla kopukluk matrahı tespit edilecek.

DEĞME BİR YIL İÇİN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Bire Bir takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden boşluk yapılmaya devam edilecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. sağlık diliminde meydan düz tutarın (Bu yıl amacıyla 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle beher sene üzere ayrı ayrı değerlendirecek.

YOUTUBE’DA APLIKASYON FARKLI İŞLEYECEK

Youtube benzeri platformlar üzerinden kitap yaparak işaret yahut hizmeti alarak kazanç elde edenler amacıyla aplikasyon farklı işleyecek. Tahsilatta geçer dünyalık yahut hizmetin tahsil tarihindeki rayiç kıymet gelirin elde edildiği ay ortamında vezneci yerine aktarılacak.

Gelir ayın son 7 haset içinde elde edilmesi yerinde ise strateji eden kamer süresince rayiç denk bankaya yatırılacak. İstisna kapsamındaki içerik üreticileri defter tutmayacak. Ancak canip faaliyette bulunup kazanç elde edenlerin defter tutması zorunlu olacak.

Kullanılmamış Zelanda’birlikte kucak ve sığırların doğal gaz çıkarmasına vergi uygulaması

 

Rusya, buğday ihracatına makbul vergiyi yükseltiyor

 

Arjantin’den “yabansı fayda vergisi” önerisi

 

Rüşvet avantajını gören fonlara koştu

 

Share: