DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uca Çelik: “Kesinlikte nema yasaklanmıştır”

DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mualla Çelik: “Kesinlikte faiz yasaklanmıştır”

KÜTAHYA – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afiyet Ekin ve Spor Daire Başkanlığı eliyle “İslam’da Para-Servet ve Nema Bağlamında Riba Hadislerinin Değerlendirilmesi” konulu seminer düzenlendi.

Rüstem Kâmil Medresesi’nde planlı seminere mektepli ve vatandaşlar kilolu deste gösterdi. Seminerde mütekellim DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehabetli Çelik, “Şu anda de Yahudilerin özlük aralarında getiri yasak. Amma sair insanları sömürüyorlar. Hileci, Yahudi’nin kefilidir. Kefillik nerede tamam? Malda, mülkte peki. Amma ona alın İslamiyet ne hükmü getirmiş? Mümin, müminin kardeşidir. Kardeşte maddi manevi temas şey karışma amma kefaletle hemen maddesel özdek dahildir. Yahudilerin başına gelen seçkin tür uymazlık, kendileri yasakladıkları halde o faiz yemelerindendir şeklinde müminleri faize karşı uyarıyor. Kesinlikte faiz yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de 4 sürede 6 ayette faizle ilgilendiren kesme hükümler vardır” diye niteleyerek konuştu.

DPÜ İslami İlimler Ulum Fakültesi Hekim Öğretim Üyesi Mustafa Dağ ise, “Değer farkı akdin başında belirlenmişse bu caizdir. Tıpkısı can tıpkısı telefonu aldığında peşinen bin TL, veresiye olursa bin 200 diyorsa akdin başında caizdir. Biz buna vade farkı diyoruz. Faizden ve faizli işlemden oldukça uzak ara vermek geçişsiz. Getiri bilcümle etrafımızı sarmış durumda” ifadelerini kullandı.

Seminer soru cevap bölümü ile sona erdi.

Share: