Yargıdan eleştiri ‘askerlik borçlanması’ kararı

MEMURİYETTEN geçmiş yaptığı ve borçlanarak bakım süresine eklenen 1,5 yıllık askeriye süresi büyüklüğünde sigorta kafa süresinin düşüncesiz çekilmesi talebi Içtimai Asayiş Kurumu’nca (SGK) reddedilen Fevzi K, yargıya başvurdu. Ankara 18’inci İdare Mahkemesi, Fevzi K.’nin o devir kamu görevinde çalışmadığı gerekçesiyle verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş ayrımsız kısıtlamanın ‘yorum’ eliyle uygulanamayacağına hükmederek tağyir etti.

Fevzi K., 2000 yılında devlet memuru namına göreve başladı. Memuriyetten ilk 27 Mayıs 1997 ile 26 Teşrinievvel 1998 tarihleri beyninde askeriye fail Fevzi K., 1,5 yılı 2003 yılında borçlanarak bakım süresine eklettirdi. Fevzi K., 1,5 almanak askeriye süresi büyüklüğünde sigorta temel süresinin izansız çekilmesi ve tekaütlük yaşının buna bakarak hesaplanması üzere SGK Tekaütlük Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amme Görevlileri Tescil ve Hizmet Kat Başkanlığı’na başvurdu. SGK, Fevzi K.’nin 14 Ağustos 2000 tarihinde memuriyete başladığı, borçlanmaya laf askerlik yaptığı tarihlerde amme görevinde çalışmadığı gerekçesiyle talebini reddetti. Fevzi K. dahi hukuka marjinal olduğunu kanıt ettiği SGK kararının iptali ile emeklilik tarihinin tazminat ve aylıklı şekilde 2025 yılı yerine düzeltilmesi için Ankara 18’nci İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEME, SGK KARARINI İPTAL ETTİAnkara 18’inci İdare Mahkemesi, 5510 basit Toplumsal Sigortalar ve Umumi Esenlik Sigortası Kanunu’nun ilişik maddesine göre, erbaş yahut leşker olarak zırh altında sabık sürelerin borçlandırılmak kanalıyla sigortalılıktan sayılacağının egemenlik altına alındığına dikkat çekti. Mahkeme, davacının 5510 sınırlanmış kanunun ilişkin maddesi kapsamında olduğuna, borçlanmaya ilgili askerlik görevini yaptığı tarihlerde amme görevinde çalışmaması zımnında verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş aynı kısıtlamanın ‘yorum’ tarafından uygulanmayacağı kanaatiyle hukuka makul bulmadı. Kararda, davacının sigortalılık süresinin, sigorta saksı tarihinden başlayarak borçlandığı askerlikte geçen süre kadar geriye götürülmesi gerektiğine hükmedildi. SGK’nın kararını hukuka uygun bulmayan mahkeme, halel kararı verdi.Kararda, Fevzi K.’nin tekaütlük tarihinin 2025 yılı namına düzeltilmesi yönündeki talebinin ise yönetsel muamelat mahiyetinde olduğu, bu tilmiz yönelik hüküm kurulmasına hukuken imkan bulunmadığı belirtildi. Kararda istinaf yolunun zahir olduğu belirtildi. ‘OLMAYAN BİR ŞEYİ DEĞİL HAKKIMI İSTİYORUM’Fevzi K., işçilerde borçlanılan askeriye süresi kadar sigorta baş süresinin idraksiz çekildiğini; ancak memurlarda bu işlemin uygulanmadığını ifade ederek, “Bu değişmeyen Anayasa’nın akreditasyon ilkesine mugayir. Anayasa’dahi degaje ve kemiksiz. Lehte olan davalarda kanun geriye makul yürür, aleyhe olan davalarda yürümez. Fakat SGK ısrarla bu kanunu geriye yürütmüyor. Bu mağduriyetin tıpkısı dakika geçmiş düzeltilmesini murat ediyorum. Ego olmayan bire bir şeyi değil hakkımı istiyorum” dedi.

Share: