Sinop haberi: Sinop’ta Ana Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi’nin ustalık arkalama çalışmaları başladı

Şimal Rum Kalkınma Ajansı(KUZKA) öncülüğünde Uran ve Teknoloji Bakanlığı Kompetitif Sektörler Programı çerçevesinde geçerli ” Sinop’ta Asıl Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” teknik müzaheret çalışmaları başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Uran ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen Kompetitif Sektörler Programı çerçevesinde uygulanan “Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” teknik arkalama ihalesini kayran DT Global IDEV Europe liderliğindeki ANFACO-CECOPESCA ve ATC-Consultants konsorsiyumu tarafından 24 ay boyunca beceri yardım hizmeti sunulacak. Teknik arkalama hizmeti çerçevesinde sağlanacak hizmetlere ilişkin Yıldız Küçük Asya Kalkınma Ajansı’nı (KUZKA) mülakat eden şirketler birliği yetkilileri, ustalık müzaheret bileşenleri konusunda Genel Yazman Dr. Serkan Dinç ve birim yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Üç bileşenden oluşan teknik yardım hizmetlerinde önceki olarak Sinop Birleştirme Uran Bölgesi’nde yapımında sona yaklaşılan 3 bin ton/sene kapasiteli akarsu ürünleri işleme, şoklama ve ambarlama eş yararlanma tesisinin işletmeye alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu çalışmaları müteakip geçmiş bileşen çerçevesinde, üretim yayın ve hizmet planlaması (hareket planı, bakım kılavuzu, genişleme planı), kayırıcı kaynakları yönetimi (işe hava, takat sınırı hile sistemi), markalaşma ve ticarileşme hizmetleri, çekirdeksel tesisin balıkçılık ve turizm sektörleri üstünde etkisinin analizi, balık ürünleri muamele araştırması ve strateji raporu hazırlanması ile açılış ve lansman toplantıları gerçekleştirilecek.

Sinop’ta kurulacak olan su ürünleri el işi, şoklama ve depolama kuma kullanım tesisi, KOBI bindi merkezi ve TR82 Bölgesi’nin turizm sektöründe rekabet gücünün artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek operasyon hakkında ikinci bileşen çerçevesinde, akarsu ürünleri ve turizm işletmelerinin hisse senedi geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini yemlemek amacıyla Sinop’ta KOBİ Bindi Merkezi kurulacak. Bu merkezde sunulacak yetişek ve müşavirlik hizmetleri ile işletmelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Üçüncü bileşen çerçevesinde ise TR82 Bölgesi sınırlarında düzlük düz Kastamonu, Çankırı, Sinop’ta turizm sektörünün rekabetçiliğin artırılması amacı ile TR82 Bölgesi turizm master planı, turizm destinasyon tanıtım stratejisi ve kümelenme defa haritası hazırlanacak, TR82 Bölgesinde belirlenecek 5 alanda destinasyon kayran planlamaları yapılacak.

24 kamer mütemadi ustalık müzaheret hizmeti ile Sinop ili başta girmek üzere TR82 Bölgesinde akarsu ürünleri ve turizm sektörüne yönelik yürütülecek degaje çaplı çalışmalar ile sektörlerin rekabetçiliğinin artırılmasına yardım sağlanacak. – SİNOP

Share: