OHAL dahilindeki sarsıntı bölgelerinde idari izinliler muhtemelen oldu

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yer sarsıntısı cihetiyle Alışılmadık Çözme (OHAL) zar edilen illerdeki amme gelgel ve kuruluşlarında müteharrik personelin yönetsel izin kriterleri belirlendi.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin peşi sıra kentte yönetimsel mezun sayılacak amme çalışanlarını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, hamileler, engelliler, 10 gözyaşı altı kıtipiyoz çocuğu olan avrat memurlar, bakmakla yükümlü mânialı çocuğu bulunan personelin ikinci tıpkı talimata kadar yönetimsel mezun sayılacağı belirtildi.

Dönüşümlü ve elastiki say usullerine bağımlı tutulacaklar

Valilikten yapılan mukayyet açıklamada, 6 Şubat’ta meydana mevrut depremler cihetiyle OHAL zar edilen illerdeki amme gurur ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten flört etmek üzere yönetsel izinli sayılacakları veya engin mesai, dönüşümlü say kabil elastik mücahede usullerine tabi tutulacakları hatırlatıldı. Kahramanmaraş Valiliğinin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, “Manşet kuvvetleri, keyif hizmetleri, AFAD, belediyeler ve 112 Ivedili Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüteç personel ile kanuni izinler aut hamileler, 10 yaş altı tezyifkâr çocuğu olan avrat memurlar, engelliler, bakmakla memur olduğu özürlü çocuğu mevcut kamu görevlisi ikinci bire bir talimata kadar yönetsel mezun sayılacaklardır. Engin ve streç iş usulleri ise amme gurur ve kuruluşlarının fiziki iyileştirilmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmeti aksamayacak şekilde ilçelerde kaymakamlarca, memleket merkezinde gurur amirlerince belirlenen usullere göre yürütülecektir” denildi. – KAHRAMANMARAŞ

Share: