Çankırı olgun! Mutedil Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşlar Derneği’nden ‘toplu mezar’ tepkisi: “Kavga suçu”

Samsun’da neşelilik gösteren Itidalli Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşlar Derneği, Karabağ Hocavend’de mevcut toplu mezarla ilişik izah yaparak aksülamel gösterdi.

Dernek Başkanı Dr. Mesude Veliyeva Altun yaptığı açıklamada, “Bizler, mikro dışında zihayat Azerbaycan diasporasının temsilcileri yerine Hocavend iline tutkun Edilli köyü topraklarında bulunan toplu oyuntu haberlerine öfkeliyiz ve bu gerçeği Ermenistan’ın ayrımsız sonraki kavga suçunun teşhiri kendisine değerlendiriyoruz” dedi.

Dr. Mesude Veliyeva Altun şöyle bitmeme etti:

“2020 yılında Azerbaycan ordusunun 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonucunda işgalden kurtarılan Hocavend iline merbut Edilli köyünde kâin toplu mezarların adetçe ilk olmadığı belirtilmelidir. Teller ve halatlar kullanılarak toplu halde gömülen o mezarlıkta 12 naaş kalıntısının bulunması, Edilli şişko mezarlarında kâin toplanmış naaş sayısının 25’e ulaştığını gösteriyor. Kıyafetlerinden ve eşyalarından bu kişilerin leşker olduklarının bilinmesi, Azerbaycanlı cenk esirlerinin eziyet gördüğünü ve öldürüldüğünü ispatlamaktadır. Kâin kalıntılar, Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan ve akıbeti daha isimsiz Azerbaycan vatandaşlarına aittir. Fakat Ermenistan tarafı, defalarca söylenilmesine rağmen, işlediği kavga suçlarını dünya kamuoyundan alalamak için bu kişilerin akıbeti ve Azerbaycanlıların dolgun oyuntu yerleri karşı bilgelik vermeyi reddetti. Bu kök mezarların ortaya çıkması, kökleri budunsal nefrete raci ermeni silahlı kuvvetlerinin, uluslararası hukukun, uluslararası beşeriyetçi hukukun gereklerini, 1949 Çekişme Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmelerinin gerekleri de karışma tevessül etmek amacıyla, daim yerine ihlal etmekte ve Azerbaycanlı sivillere, askeri personele, hele yaralılara ve ölülere işkence yaptığını, insanlığa karşı eylemler eliyle işlenen cenk suçlarını kemiksiz ortaya koymakta, yabanlık dışı davranışlarını ve soykırımcı politikalarını sergilemektedir.”

Bir Numara ve İkinci Karabağ Savaşları sırasında Ermeni askeri personelinin, Azerbaycanlı çekişme esirlerini yakın mesafeden kafalarına ve kalplerine dağ ederek vahşicesine katlettiğini, askerlerin cesetlerini yağmaladığını ve parçaladığını, azap ve hakaretlere maruz bıraktığını tamlayan Altun, “Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptığı âdemiyet dışı eylemler ve videolar bahsedilenlere bildirme bereketli örnektir. Azerbaycan’a karşı uydurma yer iddialarının birlikte ırki, budunsal ve dini gerekçelerle ızdırap aynı tiksinti politikası yürüten Ermenistan’ın, ülkemize cebin işlenen savaş suçlarını bastırmak ve suçluları hız önüne derk etmek üzere önlemler ahzetmek yerine, mahzunca bildiririz kim, bu garip taksirat için adalet, halklar beyninde ayrımsız çatışmaya illet olmuştur, provokasyonlara müsaade vererek bölgede güvenlik ve sulh sürecinin önünde bir bariyer haline gelmektedir. Ermeni silahlı kuvvetlerinin 30 yıl süresince engelleme ettiği Azerbaycan topraklarında mayın gömdüğü ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’ın Gence, Berde, Mingeçevir, Goranboy ve Terter kabil şehirlerine roket attığını ve cephe hattından kilometrelerce uzakta 100’den çok sivilin öldüğünü unutmamak gerekir. Fakat Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu liderleri ortada imzalanan üçgen deklarasyonların ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğuyla Brüksel’da varılan anlaşmaların tersine, Erivan’ın resmi yetkilisi mayın haritaları ve 1. Karabağ Savaşı sırasında kaybolan 4 bin kadar Azerbaycan vatandaşının akıbeti üzerine Azerbaycan’a daha hiç bir bilgi vermedi. Biz dünya Azerbaycanlıları, Ermenistan’ın bundan ahir suçlarını gölge etmek üzere uluslararası toplumun zaruri tepkiyi göstermesi ve bu suçların faillerinin adalete teyit edilmesi gerektiğini kesin adına bildirme ederiz. Bu gerçekleri aynı defa daha BM, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve kurumları ile farklı yetkili uluslararası ve bölgesel örgütlerin dikkatine sunuyor ve Ermenistan’ın cidal suçlarının önlenmesini ve sorumluların hesap vermesini temenni ediyoruz. Ayrımlı zamanlarda budunsal gerekçelerle işlenen barış ve insanlığa karşı taksirat için derhal yasalı prosedür yapılması çağrısında bulunuyoruz” diye niteleyerek konuştu. – SAMSUN

Share: