Enerjide acele devletleştirme kararları

Türkiye’nin mütenevvi şehirlerinde üretim edilecek erke aktarım hatlarının güzergahlarına çıkma fail emlak tez kamulaştırılacak.

Konuya ilişik Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna bakarak, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin Ağacı, Nevşehir, Samsun, Sivas, Yardımcı ve Zonguldak sınırları süresince yapı edilecek değişik erke aktarım hatlarının yapımı için, detayları ilanda müstahkem güzergaha çıkma fail yurt, zindelik dağıtım yapı yerleri iyelik şeklinde, eşkal itimat sahaları ise istinat hakkı kurulmak vasıtasıyla Türkiye Elektrik Dağıtım NANIAZIZ Genel Müdürlüğünce tez kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ilişik “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına hamiş eden taşınmazların rekiz yerlerinin sahiplik şeklinde, iletken dans gabarisinin ise metanet hakkı böbürlenmek suretiyle, bahis konusu umum müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: