Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Açıklama

Diyarbakır İl Milli Eğitim Bilimi Müdürlüğü, “Diyarbakır Milli Eğitim Bürokrasisinde ‘Yemek’ Oyunu” başlıklı haberle ilgilendiren izah yaptı. Açıklamada,

“Milli Terbiye Bakanlığı’na ilişkin istihsal özne okullar ve merkezler arasında vadi aldığından; Taşımalı Eğitim Bilimi kapsamında öğrenim gören öğrencilere ihalesiz protokol kapsamında aşındırmak hizmeti verebilmektedir. Öğretmenevleri ve Akşam Ezanı Görüşme Okullarının yemek hizmeti verebileceğine dair Danıştay 13. Dairenin kararı bile mevcuttur. bahis konusu kanun ve Danıştay kararı bile dikkate alınarak taşımalı eğitim kapsamında; Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Konferans Okulumuz vasıtasıyla Bismil, Ergani ve Çınar ilçelerimizle imzalanan protokollerle öğle yemeği hizmeti verilmektedir” denildi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Bilimi Müdürlüğü, “Diyarbakır Milli Eğitim Bürokrasisinde ‘Yemek’ Oyunu” antetli haberle ait açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“YANIT VE TASHIH METNİ

Anka Malumat Ajansı’nın 26 Ilk Teşrin 2022 tarihinde internet adresinde ‘Diyarbakır Milli Yetişek Bürokrasisinde ‘Yemek’ Oyunu’ başlığıyla benzeri habere düz bırakılmış ve veri içeriğinde, ‘Diyarbakır’bile sekiz ilçe milli yetişek müdürlüğünün; bünyelerindeki okullarda taşımalı terbiye tedrisat gören öğrencilere verilecek aşındırmak hizmeti için öğretmenevi ve çığır lisesi kabilinden kurumlarla toplamda kestirmece 170 milyon TL tutarında tören düzeni imzaladığı tez edildi. Müdürlüklerin, aşındırmak işini; protokol imzaladığı kurumlar üzerinden, denetlenebilir tenkis sisteminin dışına çıkarak ara sıra taşeron firmalara yaptırdığı bu yolla kamu zararına hastalık oldukları ati sürüldü… Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sınırlanmış gâh kaymakamlık milli terbiye müdürlüklerinin taşımalı sistemle eğitim tedris gören öğrencilere aşındırmak sunulması hizmeti ile ilişik işlemlerinde; eksiltme mevzuatının dışına çıkıldığı ve böylecene ara sıra firmalara yapılan ödemelerle amme zararına sebep olunduğu ileri sürüldü…’ şeklinde nahak ve asılsız ifadelere vadi verilmiştir.

Diyarbakırımızın eğitim ve öğretimde gelişmesine ve sınırlı hedeflere ulaşmasına yönelik bir nice ağır sıklet adımlar atılmışken, bu garip gerçeği yansıtmayan asılsız haberlerle kamuoyunun meşgul edilmesi düşündürücüdür. Izinli makamlarca göreve getirilen yöneticilerimiz hakkında ısrarla isteyerek haberler yapılıyor olması yararlı eleştiri için akım edilmediğini, bilakis matbuat özgürlüğü ile ifade ve karın izah hürriyetlerinin suistimal edilerek, bu adalet ve özgürlüklerin kötüye kullanıldığını örtüsüz göstermektedir.

Müdürlüğümüze vabeste kurumlar, 4734 az Kanunun 3. Maddesinin (e) bendinde düz alan Milli Eğitim Bakanlığına mecbur üretim yapan okullar ve merkezler beyninde düzlük aldığından; Taşımalı Eğitim kapsamında tahsil gören öğrencilere ihalesiz tören düzeni kapsamında aşındırmak hizmeti verebilmektedir. Öğretmenevleri ve Akşam Ezanı Nutuk Okullarının yemek hizmeti verebileceğine dayalı Danıştay 13. Dairenin kararı dahi mevcuttur. söz konusu kanun ve Danıştay kararı dahi dikkate alınarak taşımalı eğitim kapsamında; Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Musahabe Okulumuz yoluyla Bismil, Ergani ve Çınar ilçelerimizle imzalanan protokollerle öğle vakti yemeği hizmeti verilmektedir.

Haberde belirtilenin tersine, yapılan protokoller dışında tamam kaza müdürlüklerimizde 2 bin TL gövde olan para ve bakım alımlarında münakasa tarafından vacip hareket ve işler yapılmaktadır. Bu itibarla söz konusu haberin, sorumlu gazetecilik ve basın çığır ilkeleri ile bağdaşır yönünün bulunmadığı ve gerçeklere muhalif olgun niteliğinde olduğu açıktır.

Marifet içeriğinde meydan düz iddialar tıraşçı ve mesnetsiz olup, kamuoyunu yanıltma amaçlıdır. Başta kıymetli öğretmenlerimiz kalkışmak için seçme kademedeki yöneticisiyle ve personeliyle Diyarbakırımızın yetişek ve öğretimdeki çıtasını seçme geçen gün daha birlikte yükseğe tenzil hedefi ve gayesiyle alevli ayrımsız şekilde çalışmalarını örümcek Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiası, dirlik ortamının üretim edildiği bu iklimde, bittabi ki usulsüzlüğe, haksızlığa, adaletsizliğe ve huzursuzluğa katiyen cevaz etmeyecektir. Milli Eğitim Bilimi Camiası olarak matbuat ve ifade özgürlüğünü koşulsuz kendisine destekliyorken, hakkımızda darmaduman yazıların ve isteyerek haberlerin yapılmaması dahi gerekir. Bu itibarla bilinmelidir ki, matbuat mensupları rapor özgürlüğünün umumi sınırlamalarına tabidirler. İfade özgürlüğünün kullanımı tıpkısı adalet olmanın birlikte, kişilere bazı fariza ve sorumluluklar dahi yükler.

Yayımlanan yazıda halkoyu yanıltılmakta ve Kurumumuz kabahat altında bırakılmaktadır. Bu itibarla söz konusu yazının, sorumlu gazetecilik ve basın çığır ilkeleri ile bağdaşır yönünün bulunmadığı açıktır.”

Share: