Ahali eğitimi merkezinden 45 bin birey kurs hatim belgesi aldı

Adıyaman Ahali Eğitimi Merkezinde 2022 yılında 4 bin 737 kurs açılırken, bu kurslardan 44 bin 513 gönül ağırşak tekmil belgesi aldı.

Adıyaman şekil ve 8 ilçede kâin ahali eğitimi merkezi eliyle 2022 yılında bütün 667 yırtıkça öğretici eliyle 4 bin 737 ağırşak açıldı. Açılan kurslara 86 bin 437 kursiyer başvururken, devam eden kursların birlikte tamamlanan kurslardan 44 bin 513 kursiyer çıkışlı kendisine belgelerini aldı.

Adıyaman Milli Terbiye Müdürü Ramazan Aşçı, “Umum eğitimi merkezleri ülkemizdeki her gözyaşı, eğitim bilimi, dirimsel, içtimai statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlarımıza onların ilgi, istem, kabiliyet ve beklentilerine yönelik mesleki, toplumsal, içtimai, iktisadi, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarımızdır.

Ülkemiz genelinde olduğu kabilinden ilimiz genelinde bile halk eğitimi kursları vatandaşlarımıza seçkin alanda bakım vermeye bitmeme ediyor.

İlimiz genelindeki halk eğitimi merkezleri Adıyaman İl Milli Terbiye Müdürlüğü koordinesinde bölgenin özelliklerine uygun ve vatandaşlarımızın gerekseme ve talepleri doğrultusunda temas çeşit kursu açmaktadır. Bundan sonraki süreçte dahi gelen talepler doğrultusunda kurslar açılmaya bitmeme edecektir.

Halk Eğitim Bilimi Merkezlerimiz; kıraat-yazma, ecnebi dil, çalgı, tekellüm, spor, el oyunları, gastronomi, sağlık vb. birçok alanda vatandaşlarımıza bakım vermektedir. Bunun yanı sıra çekicilik ve kuruluşların gerekseme ve talepleri doğrultusunda Umum Eğitimi Merkezlerimiz yoluyla kurslar açılmaktadır.

Milli Terbiye Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya aldığı Köy Hayat Merkezleri ile El Eğitimi Merkezlerinin ulaşılabilirlik alanını daha dahi genişletilerek, köylerimizde birlikte kurslar açılmaya başlanmıştır. El eğitimi çerçevesinde ulaşılamayan bir tane bire bir vatandaşımız kalmayana kadar bu tevessü devam edecektir” dedi. – ADIYAMAN

Share: