Uzun Gök’ten Nazır Karaismailoğlu’na: “Ptt’de Taşeron İşçilerin Hukuka Uymaz Namına Tebligat Dağıtmasına Elbet İzin Verildi”

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, PTT’nin önem kararına rağmen tebligatları taşeron işçilere dağıttırmasını Meclis gündemine taşıdı. Gök, Iblağ ve Enfrastrüktür Bakanı Adaletli Karaismailoğlu’na, “Taşeron işçilerin hukuka çap olarak ihbarname dağıtmasına bittabi müsaade verilmiştir? Karar kararına hilaf kendisine tebligat dağıtımı işleyen şubeler ve idarecilerine ilgilendiren ne resmi süreçler başlatılmıştır” diye sordu.

Uzun Gök, PTT’de müteharrik taşeron işçilerin bildirim dağıtmamasına yönelik egemenlik kararına rağmen bazen merkezlerde taşeron işçilere ihbariye dağıttırılmasına ait, Adaletli Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Asuman, önergesinde şunları kaydetti:

“zata mahsus bilgiler içeren tebligatların, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na makul şekilde dağıtımının yapılması gerekmektedir. Taşeron işçiler, işlerinden ayrıldıktan bilahare söz konusu tebligatlardaki kişisel bilgileri sızdırmaları riski sebebiyle tebligat dağıtımından çekilmişlerdir. Güç aksiyon yükü üzere yeterli sayıda kadrolu çalışanı namevcut PTT, eylemli etkin sayısını artırmak namına taşeron işçilerin aksiyon yüklerini artırmakta, 50 bin şahsiyet hareket yükü 23 bin çalışana yüklenmektedir. Tebligatların makul zamanda adreslere ulaştırılması ve başarım zorunlulukları, hukuka aykırı çalışmalar ile sağlanmaya çalışılmaktadır. PTT’nin, kanuni zorunlulukları dikkate alarak çalışanlarının kişisel haklarını gözetmesi ve aksiyon yüküne uygun kol yapılanmasına gitmesi beklenmektedir” dedi.

Uzun Gök, Icra Vekili Karaismailoğlu’nu şu soruları yöneltti:

“İlgili etki kararına hilaf olarak ihbarname dağıtımında görevlendirilen taşeron PTT çalışanlarının sayısını fariza yaptıkları illere göre açıklar mısınız?

İlgili etki kararına aykırı namına taşeron PTT çalışanları yoluyla dağıtılan tebligatların sayısını tevzi yapılan illere bakarak açıklar mısınız?

Taşeron işçilerin hukuka yeraltı kendisine ihbarname dağıtmasına pekâlâ izin verilmiştir?

Önem kararına aykırı kendisine tebligat dağıtımı yapan şubeler ve idarecilerine ilişik hangi resmi süreçler başlatılmıştır?

PTT, sebep hareket yüküne akıllıca eylemli çalışan alımı yapmamaktadır? Konuya ilişik temas mesai yürütülmekte midir?”

Share: