Uzmanından zatürrede er tanılama uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi bağır hastalıkları uzmanı doktor Neslihan Taş, zatürrede erken ve akla yatkın antibiyotik tedavisinin ölüm oranlarını azalttığını belirtti.

Taş, yaptığı mukayyet açıklamada, umum ortada “batar” olarak bildik pnömoninin, mikroorganizmaların sebep olduğu akciğer dokusunun iltihabı kendisine tanımlandığını aktardı.

Zatürrenin en kesif belirtileri beyninde öksürük, balgam, incitici, döş ve çıplak ağrısı, acul zaman alıp ita, göğüste hırıltı, gaseyan, ser ağrısı, adale ağrısı, halsizlik ve iştahsızlığın yer aldığını nâkil Taş, “Şikayetleri dinleyen doktor, muayeneden sonradan akciğer filmi, zaman testleri, balgam kültürü kabilinden testler isteyebilir. Hastalığın er tanınması, mikrobiyolojik örnekler alındıktan sonra er ve akla yatkın tedavisi sonuçlarını düzeltmek açısından ehemmiyet taşır. Batar hastalarının çokça makro bire bir bölümü hastaneye yatırılmadan tedavi edilebiliyor. Zatürrede erken ve uygun antibiyotik tedavisi ölüm oranlarını azaltmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Share: