Sağlık-Sen, Eklenmiş Ifa Yönetmeliği maddelerini yargıya taşıyor

SAĞLIK ve Toplumsal Bakım Çalışanları Sendikası (Keyif-Sen) 6’ncı Dolaşma 10’uncu Rüesa Kurulu Toplantısı’nda, ‘Esenlik Bakanlığı Eklenmiş Ifa Yönetmeliği’ maddelerinin adaletsizliğe öğün açtığı belirtilerek, konuyla ait sav açılmasına karar verildi.

Ankara’üstelik çevrim içi gerçekleştirilen 6’ncı Dolaşma 10’uncu Başkanlar Yerleşmiş Toplantısı, Keyif-Sen Umumi Heyet üyeleri ve 81 ilden yazıhane başkanlarının katılımıyla yapıldı. ‘Mülhak Ifa Yönetmeliği ve Vezneci Maaş Promosyonları’ gündemiyle yapılan toplantıda, şube başkanları sahanın dilek ve sorunlarını dile getirdi. Toplantının küşat konuşmasını gerçekleştiren Umumi Komutan Koçak Durmuş, gündeme ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu.

‘ADALETSİZLİĞE VE EŞİTSİZLİĞE SEBEP OLAN MADDELERİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZÖ

Genel Başbuğ Durmuş, Mülhak Ifa Yönetmeliği’nden yararlanamayan esenlik çalışanları olduğunu belirterek, adaletsizliğe ve eşitsizliğe bozukluk olan maddelerin Afiyet-Sen marifetiyle yargıya taşınacağını söyledi. Yapılan düzenlemeyle başarım uygulamasının adına heveslendirme uygulamasına geçildiğini ifade eden Durmuş, heveslendirme uygulamasında ebat dışında bırakılan büyük sayıda çalışanın olduğunu vurgulayarak, “1’inci evre çalışanların teşvik uygulamasından yararlanamaması adaletsizliğe nöbet açıyor. Vekillik forma teşkilatı, Hudut ve Sahiller Afiyet Umumi Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu (TİTCK) çalışanları ile araştırman kadrosundakiler üstelik isteklendirme uygulamasının dışında bırakılmıştır. Uzanım dışında bırakılan arkadaşlarımızın dahi motivasyon uygulamasından yararlanması üzere itirazlarımızı yapacağız” diye konuştu.

112 müstacel sağlık hizmetlerinde sunulan ücretin acil afiyet hizmetlerinin önemi ile kıyaslandığında çok bağan kaldığına ilgi çeken Durmuş, acil keyif hizmetlerinin, hastanelerin spesifik birimleri ile eş değer şekilde ücretlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Umumi yönetsel hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında olanların ile lise mezunu çalışanların aya ücretleri arttırılmalı ve tavana sarkıntı sorunu bu hizmet sınıflarında tavan uygulamasına akıbet verilerek çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE ÖNE ÇIKAN MADDELER

Öte yandan Başkanlar Oturmuş’nun Son Bildirgesi’nde şu maddelere düzlük verildi:

“Üniversite hastaneleri için bile Ilişik Ödeme Yönetmeliği benzeri an önceki çıkarılmalı. Taban ödeme hesaplamasında beğenilen katsayılar yeniden düzenlenmeli. Aya ifa tablolarında (Eklenmiş-3A – Mülhak-3B) doktor dışı personelin katsayıları 0,50 puan artırılmalı. Tavan mülhak ifa oranlarının de yüzde 50 oranında artırılması amacıyla kanuni aranjman yapılmalı. Birinci kademe sağlık kuruluşlarında (ülke, kaymakamlık keyif müdürlüğü, Topluluk Sağlığı Merkezleri, entegre hastaneler, 112 ivedi sağlık hizmetleri, ahali sağlığı laboratuvarı) heveslendirme ilişik ödeme verilmeli evet birlikte taban oranları artırılmalı. Müderris, doçent ve yan dip ehlivukuf hekimlerinin taban munzam ifa oranları sair uzmanlardan efdal olmalı. Birinci basamakta hesaplanan ayak tabanı munzam ödemeyi olumsuz etkileyen maddenin ilgilendiren bölümü tağyir edilmeli. Tavanları çokça bağan kaldığı üzere ayak tabanı ifa bile alamayan Umumi İdari Hizmetler ve Apotr Hizmet sınıfları ile ortaöğretim mezunlarının tavan uygulamasına akıbet verilmeli. Aile sağlığı çalışanlarının destek ve isteklendirme ödeme oranları artırılmalı. Banka özendirme anlaşmalarının günümüz hesaplı şartlarına uygun kendisine revize edilmesi üzere ilişik kurumlarla temaslar bitmeme etmektedir.”

Share: