Muhtelit Encümen, CHP’li Başarır ile İYİ Partili Türkkan’a ilgilendiren imtiyaz dosyaları için toplandı

TBMM Anayasa ve Doğruluk Katışık Komisyonu, CHP Mersin Ağacı Mebus Mualla Yırtıkça Başarır ve İYİ Öğür Kocaeli Saylav Lütfü Türkkan ile ilişkin hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini ahbaplık etmek amacıyla toplandı.

SELIM Parti Tokat Mebus Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Kompozit Komisyonda, İYİ Öğür Kocaeli Saylav Lütfü Türkkan için “açık taşlama ve bile bile cerh”, CHP Mersin Ağacı Milletvekili Mehabetli Yordamlı Başarır üzerine ise “kamu görevlisine görevinden ortalık alenen hakaret ve adaletli yargılamayı etkilemeye adım” iddialarına ilgilendiren planlı iki ayrı teşrii masuniyet dosyası ve ekleri ele alınıyor.

TBMM Esas Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Katışık Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Kompozit Komisyonun geçmiş aşaması namına bugünkü toplantımızda yapacağımız iş, İçtüzük kapsamında imtiyaz dosyalarını tafsilatlı şekilde büyütmek için 5 üyeli benzeri tedarik komisyonunun dokuma edilmesi.” dedi.

Hazırlık komisyonunun, izleme eden aşamada ayrıcalık dosyalarıyla ilgili incelemesini yaparak 1 ay ortamında raporunu Katışık Komisyon’a sunacağını dile getiren Beyazıt, “Muhtelit Komisyon olarak tığ bile benzeri sonraki toplantımızda, hazırlık komisyonu raporu üzerine mukteza değerlendirmeleri yaparak konuyu nihai karar merci olan TBMM Umumi Kuruluna sunacağız.” diye konuştu.

Başarır ve Türkkan hakkındaki dosyalara ilişik görüşmelere başlamadan evvel, yasama dokunulmazlığına ilişik yorum yapan Beyazıt, Anayasa ve parlamento hukukunun tarihî gelişimi bağlamında yasama dokunulmazlığının amacının, milletvekillerini keyfi ve tıraşçı ukubet sormaca ve kovuşturmaları ile tutuklamalardan yüklenmek olduğunu aktardı.

Yasama dokunulmazlığının, tıpkı zamanda milletvekilliği görevinin öneminin, ciddiyetinin ve itibarının da tıpkı göstergesi olduğunu tamlayan Beyazıt, yalnızca milletvekillerine maruf dokunulmazlığın, milletvekillerinin şahıslarına maruf bire bir “suç el işi özgürlüğü” olarak üstelik görülemeyeceğini vurguladı.

TBMM’nin, kurulduğu günden bu yana, topluluk nezdindeki saygınlığını güçlendirerek sürdürdüğüne dikkati çekici Beyazıt, şöyle devam etti:

“Milletvekillerinin, Meclis’in ve milletvekili makamının saygınlığına zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmak amacıyla lüzumlu hassasiyeti göstermeleri gerekir. Milletvekilleri için ortaya çıkan, kamuoyunun kırıcı tepkisine konu olan ve toplumun serbest kesimlerinde edilgi uyandıran, yasama organının saygınlığına kötülük verebilecek mahiyetteki iddiaların komisyonumuzca incelenmesi, parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının korunabilmesi açısından koca. Önemle ifşa etmek gerekir ki dosyalarda vadi düzlük suçlamalara ilgili namına komisyonumuzun görevi, ilgilendiren milletvekillerinin kabahatli olup olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değil. Komisyonumuzun ve kuracağımız tedbir komisyonunun görevi, dosyaları denemek ve mukteza görülürse yargılamanın önünün açılması ya da kovuşturmanın mebusluk sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi noktasında karar çevirmek amacıyla, konunun, nihai değişmeyen merci olan TBMM Umumi Kurulunun takdirine sunulmasıdır.”

Ceza muhakemesinin anket evresinin, duraç adına belirsiz olduğunu söyleyen Beyazıt, “Soruşturmanın aynı bilcümle olduğu ve iddianamenin kabulüne kadar geçen süreçte sav makamının lehte ve aleyhte birlik delilleri topladığı, bunların dosyada saha aldığı, fezlekelerin TBMM’ye gönderilmesinden sonra üstelik sormaca evresinin devam ettiği dikkate alındığında, anket evresinin gizliliği kuralına TBMM üyelerinin ve Başkanlığımızın uyması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda basın mensuplarını toplantı salonundan ayrılmaya nida fail Beyazıt, “Bu uygulama hem sormaca evresinin kural namına gizliliği ilkesine riayet edilmesi hem ilişkin milletvekiline ait şahsi mahiyetteki bilgilerin mahremiyeti hem üstelik toplantının düzen içerisinde yürütülebilmesine yönelik.” dedi.

Bu arada Muhtelit Encümen toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Fırka milletvekilleri düz almadı.

Muhtelit Komite toplantısı, basına kapalı bitmeme ediyor.

Share: