Muğla malumat! Muğla’da Akademisyenlerden “Şehir Yoksulluğu ve Eğitim Bilimi” Paneli

Reze Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığında, 14 Ilk Teşrin Cuma günü saat 16.00’da Konakaltı İskender Alper Hars Merkezi’nde “Şehir Yoksulluğu ve Yetişek” başlıklı siyasal düzenlenecek. Panelde, konuşu durumların eğitim bilimi gören ayrıntılar üstünde etkileri, eğitimcilerin dezavantajlı öğrencilere yaklaşımları irdelenecek.

Reze Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi hisse senedi birliğinde 14 Teşrinievvel Cuma Günü saat 16.00’da “Kent Yoksulluğu ve Yetişek” konulu açık oturum düzenleyecek. Siyasal, TUBİTAK 1001 projesi kapsamında Konakaltı İskender Alper Ekin Merkezi’nde düzenlenecek. Panelde, kazançlı durumların terbiye gören ayrıntılar üzerinde etkileri, eğitimcilerin dezavantajlı öğrencilere yaklaşımları kabilinden konular konuşulacak. Panele, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden alanında ehlihibre tedrisat görevlileri dil cambazı namına katılacak.

Site Yoksulluğu ve Terbiye konulu panelin konuşmacıları ve konuları şöyle:

Prof. Dr. Teşrinisani Yıldırım: Moderatör, Prof. Dr. Vural Hoşgörür: Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve İletişim, Doç. Dr. Tuğba Hoşgörür: Sarıklı Desteği, Doç. Dr. Perihan Korkut: Proje Engelleme Programından Dışlanmanın Önlenmesi Çalışmalarına Yeknesak, Dr. Öğr. Üyesi Mine Kizir: Özel Gereksinimli Öğrencilere Müteveccih Farkındalık, Dr. Öğr. Üyesi Sergender Serzer: Dezavantajlı Öğrencilere Yaklaşımda Öğretmenlere Öneriler.

Share: