Kira sözleşmesinde özen edilmesi gerekenler

Son dönemde gelen zamlar yüzünden kiracıyla dünyalık sahibi arasındaki anlaşmazlıklar artıyor.

Sulh ünsiyet ve yürütme mahkemelerinin okkalı şekilde kiracı ve aile sahibi arasındaki davalarla dolduğunu söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ulvi Güvenç Kiraz, hele çarkıt kiracılar ile mal sahipleri beyninde mesail yaşandığını belirtti.

Aile sahiplerinin, kiracıyı istedikleri ant çıkarabilmek için denediği yollar

Kiraz, gelinen noktada eş sahiplerinin, kullanılmamış kiracıyı istedikleri ahit çıkarabilmek için, boş yahut tarihli boşaltma taahhüdü istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Ayrıca su, canlılık ve saf faturasını müstecir konusunda yapmıyorlar. Aile sahibi değme antant yapmadan ‘Burada oturabilirsin, hıyanet anahtarını. Ancak faturalar benim üzerime olacak. Fatura geldikçe size ibraz ederim’ diyor. Müstecir bu şekilde kalmayı akseptans ederse, ilerleyici zamanlarda oportünist ev sahibi istediği dakika su, zindelik ve doğal gazı kapattırıyor. DASK poliçesi yahut seçkin anlaşma olmadığı üzere kiracı abonelikleri üstüne alamıyor. Böyle aynı durumda müstecir türe birlikte kâm edemiyor. Zira, kiracının hukuki anlamda hakkının korunması yahut mahkemeye başvurabilmesi üzere ‘servet sahibinin aldığı kirayı beyan etmesi’ veya ‘kiracının oturduğu evi ikametgah yerine kullandığını bildirmesi’ gerekiyor. Bu nedenle değme hukuki müeyyide yapılamıyor.

Sözleşmeyi imzalarken dikkat edilmesi gereken 6 dideban

Kiraz, kiracılara, sülale sahibi ile kira kontratı yaparken ilgi etmeleri gerekenleri şöyle anlattı:

Birincisi; müstecir katiyen ve pekâlâ yazılı kira kontratı yapmalı. Namzet icar sözleşmesine onur edilmemeli. İkincisi; müstecir, kira sözleşmesiyle gelişigüzel imza attığı tarihte meskenin DASK poliçesini banko almalı. Üçüncüsü; taşınmaza ilgilendiren hayatiyet, akarsu ve gaz kadar parçalanmamış genel abonelik hizmetleri müstecir üzerinden yapılmalı. Dördüncüsü; müstecir katiyen yersiz boşaltma taahhüdü düzenlememeli. Eğer hakeza aynı özdek düzenlenecekse tahliye tarihi açık olmalı. Beşincisi; kiracı, icar bedeli ve kullanım kaynaklı rüsum dışında tek verginin ve taraf giderlerin kendisine ödetilmesini akseptans etmemeli. Mesela emlak vergisi, ecrimisil ödemesi, taşınmazın aynından kaynaklanan vergiler dünyalık sahibinin ödemekle memur olduğu vergilerdir. Müstecir elden tasarruf kaynaklı ödemeleri yapmalıdır.

Kiracının ve aile sahibinin yapacağı ödemeler

Kiraz, altıncı husus adına, kira sözleşmesine “taşınmazın mülkünden kaynaklı envestisman bütçesinin bütün kalemlerinin servet sahibince ödenmesi” hususunun eklenmesi gerektiğini bildirdi.

Burada arada sırada kiracı ile dünyalık sahibi ortada ülkü yaşanabildiğini kaydeden Kiraz, “Söz Gelimi asansörün değiştirilmesi servet sahibinin, bakım ücreti kiracının; kombi değiştirilmesi mülk sahibinin, bakımı kiracının sorumluluğundadır. Binanın boyanması ve güçlendirilmesi servet sahibine aitken, bostan ve belde bakımı ücretlerini kiracının ödemesi gerekiyor. Apartman görevlisinin maaşı kiracıya, bayrılık tazminatı mülk sahibine aittir. bu örnekleri çoğaltabiliriz” dedi.

Tahliye tehdidi ve bu tehdidi ortadan kaldıracak yöntemler

Kiraz, sözleşmelerde bu hususların zahir belirlenmesi yerinde kiracının, kira belirleme davasına maruz kalmadan kanuni artışı uygulayarak 5 sene boyunca oturmaya devam edebileceğini aktararak şunları söyledi:

Antrparantez 1+10 sene boyunca aracısız boşaltma tehdidiyle yüz yüze kalmayacaktır. Burada kirasını eskiden ödemesi ve yasal artışı makul şekilde yapması heybetli. Servet sahibine dürüst boşaltma sebebi oluşturacak tıpkısı esbabımucibe verilmediği sürece 10+1 sene boyunca direkt tahliye tehdidiyle yüz yüze kalınmayacaktı. Mavera yandan dünyalık sahibinin adi ihtiyacı varsa ve bunu belgeliyorsa, servet satılmışsa ve yeni düz kişinin bile ihtiyacı varsa, müstecir borcunu ödemeyip iki sefer ihtara maruz kalmışsa ve temerrüde düşmüşse tahliye mal sahibinin hakkıdır.

Sözleşmenin tafsilatlı olması kiracının, kısa yapılması karı sahibinin lehine

Taşınmazlar Hukuku Enstitüsü Başkanı Büyük Yüksel de sözleşmelerin mufassal mütemadi yapılmasının kiracının, kısa olmasının bölük sahibinin lehine olduğunu belirtti.

Yüksel, konutun satılması yerinde eskimemiş malikin kiracıyı tahliye etmesi hakkı bulunduğunu söyleyerek, “Bu durumdaki riski gidermek amacıyla, icar sözleşmesinin tapuya açımlama edilmesinde kazanım vardır. Şerh, kiracıyı koruyacaktır” ifadesini kullandı.

Aile sahibinin ihtiyaç amacıyla talepte bulunmayacağı husus kendisine sözleşmeye yazılabilir

Ev sahibinin kendisinin veya çocuklarının ihtiyacı için talepte bulunmayacağının husus namına yazılabileceğini anlatım fail Yüksel, “Sözleşmede, icar artışına ilişkin almanak azamet izhar etmek adına ‘devletin icar oranında artış yapılacaktır’ ifadesi artışla ait ileride yaşanacak ağız dalaşı ve davaları engelleyecektir. Bu durumda, devletin açıkladığı oranlar sene dönümünde otomatikman çoğalma namına yapılmalıdır” dedi.

Ödenti kavramının içine nelerin karışma olduğu meydanda belirtilmeli

Yüksel, icar sözleşmesinde, aidat kavramının içine nelerin dahil olduğunun münhal belirtilmesi gerektiğini bildirerek evde, sözleşmeye imza atan dirilik ve ailesi dışında kalacak sevimli varsa bunların belirtilmesi gerektiğini, aksi takdirde tahliye davası açılabileceğini aktardı.

Güvence Akçesi sunma aşkın 3 maaş icar bedeli büyüklüğünde türlü

Mualla Yüksel, müstecir yahut kiraya verenin vefatı halinde sözleşmenin bitmeme edip etmeyeceğinin belirtilmesinin önemine değinerek, “Mevcut kat krokisinin sözleşmeye eklenmesi henüz sonra duvarların kaldırıldığı ya bile değişiklikler üzere konularda ihtilafı önleyecektir” açıklamasını yaptı.

Depozitonun en çok 3 aylık kira bedeli kadar olabileceğini, bu rakamın vadeli ayrımsız hesapta tutulmasının mecburi olduğunu tamlayan Yüksel, er boşaltma halinde kiracının ev sahibi ile birlikte kâin durumu tıpkısı tutanakla tespit ederek teyit etmesinin yarayışlı olacağını açıkladı.

Home şube olacaksa kontrata yazılmalı

Yüksel, home ofis yerine tasarruf şekliyle evden çalışılacak benzeri iştirak bahis konusu ise kontrata yazılması gerektiğini söyleyerek kiracıları, kentsel dönüşüme giriş riski olan binalara harcama yapmamaları konusunda uyardı.

Temmuz ayı kira çoğalma oranı hangi büyüklüğünde?

Pimpirik diye niteleyerek kiraladıkları eş mezarları oluyordu

Karı sahibinden kullanılmamış taktik: Parayla kiracı tarh

Kiracılar dikkat: Oportünist sülale sahiplerinden tahliye şartı!

Icar sorununa ‘çöpçatanlı’ çözüm

Kapalı bildirme, caddelerde kiraların hemen yükselmesine kez açtı

Share: