Kılıçdaroğlu, Üniversiteye Hazırlanan Gençlerle Ahbapça Etti: “Siyasete Girmeyi Fon De Edemezdim”

CHP Umumi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da tıpkı araya geldiği öğrencilere “Ben sizin kabilinden sıralarda otururken aklımda bugünleri tek görüntü edemezdim. Özellikle siyasete girmeyi falanca hiç hayalet de edemezdim ama hanay getiriyor belli yerlere. Siz isteseniz da istemeseniz de” dedi. Kılıçdaroğlu üniversiteye hazırlanan gençlere, “Seçme saniyede dangadak aşkın icat var. O nedenle sizin üstünüzdeki yükün farkında olmanız lazım. Uygulayım Bilimi ve bilimi geliştirme üstüne ne büyüklüğünde adamakıllı çalışırsanız ve emeklerinizi Türkiye’ye verirseniz, yani dar dışına gideyim demezseniz haddinden fazla elan adamakıllı bire bir sonuç çıkma” diye niteleyerek seslendi.

CHP Umumi Başkanı Eksiksizlik Kılıçdaroğlu, Antalya’bile Kemer Belediyesi vasıtasıyla üniversiteye hazırlanan öğrenciler amacıyla hizmet veren araştırı merkezini musahabe ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada sondaj merkezindeki sınıfları gezdi.

Istikşaf merkezi yetkilisi “Üniversiteye tedarik eğitimi alıyorlar. Bu sınıflardan hukukçular, tababet öğrencileri, diş hekimi, mühendisler yetişiyor. Başkanımız sıhhatli olsun, mecmu Kemer halkına ücretsiz yaptı” bilgisini verdi. Kemer Belediye Reisi Necati Topaloğlu, Türkiye 5 binincisi olan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gezmek amacıyla yeğleme yapmayan öğrenciyi Kılıçdaroğlu’na gösterdi. Kılıçdaroğlu da kendisinin Gazi Üniversitesi Tutum ve Maliye Bölümü’nden çıkışlı olduğunu dile getirerek, sınıftaki öğrencilerin hangi üniversitelere gitmek istediğini sordu. Istikşaf yetkilisi, “Türkçe- aritmetik sınıfı, hukukçular, PDR’ciler bu sınıftan çıkıyor” diye niteleyerek hikmet verdi.

Kılıçdaroğlu’na aynı öğrenci, soylu erki namına el ayrımsız dönemden geçirdiklerini kaydederek, “Ayrıksı ülkeler mutluluk kaydederken, maatteessüf bizim geriye gittiğimiz bu dönemde kurtuluşu derste arıyoruz. Atatürk’ün üstelik dediği kabilinden ‘Muhtaç olduğumuz erk damarlarımızdaki aristokrat kanda mevcuttur’. Tıpkısı şeyleri başarmaya çalışıyoruz” diyerek konuştu.

POTEMKİN ZIRHLISI TAVSİYESİ

Gençlere sanatla ilgilenmelerini, spor yapmalarını bilgi veren Kılıçdaroğlu, beyaz perde tarihinde mehabetli bire bir film olan Sergey Ayzenştayn’ın yönettiği 1925 yılı Sovyet yapımı Potemkin Zırhlısı’nı birlikte izlemelerini istedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Bilgiye dayalı, teknolojiye dayalı, bir dünyayı daha çok hepimiz yakaladık amma biz henüz tayf ediyoruz. Bizim üstelik yakalamamız lazım. Bilgiyi ve teknolojiyi içselleştirmemiz lazım. Ayrımlı buyurmak kadar altın bire bir molekül yoktur, ayrımlı düşündü diyerek arkadaşlarınızı asla suçlamayınız. Hangi büyüklüğünde farklı düşünebilirsek, hayatı sorgulayabilir ve yorumlayabilirsek o kadar iyice şeyleri keşfetme imkanımız tamam. Hep şu örneği veririm, Newton diye tıpkı adam ağacın altında yatarken kafasına elma düşer ve dünyanın en mahdut sorusunu sorar kendisine. Bu elma sebep yukarıya akıllıcasına gitmedi dahi aşağıya akla yatkın düştü. Dünyanın sunma olağan sorusu ve vadi çekim kanunu bu diyor. Meğerse dünya kurulalı bu yana hep elma yere düşüyor. Kimesne bu dümdüz soruyu namına sormadı. Yetişek bu, zaaf duygusunu büyütüyor ve bu sebep diye niteleyerek soruyorsanız, bu eğitim bilimi liyakatli tıpkı terbiye demektir. Eğitimi müzakere ve kültür ile aynı araya aktarmak geçişsiz. Yani elden ders değil, beyaz perde, tiyatroyu de, sanatın 7 alanıyla da kategorik angajman kurmanız lazım. ve spor ile. Sizi hayata bağlayacak olan budur. Dediğim kabilinden yegâne tıpkısı yere odaklanmayın, tekellüm, kültür ve sinema ile ilgilenin. Hele sinemada gâh filmler var. Bunlar dünya beyaz perde tarihinin kocaman filmleridir. Bunları kategorik izlemeniz lazım. Bilfarz Potemkin Zırhlısı kabil. Ayrımsız dönem bunun müziği, tıpkısı dönüş filmin kendisi yasaklandı. Amma bilcümle beyaz perde severler tıpkı şekliyle bu filmi izlerler. Sinematek dediğimiz alım dünyanın en koca filmlerini arşive alıp onu dilek fail izleyicilere gösteren tıpkı kalıp.

“FON BİLE EDEMEZDİM”

Geleneklerimiz var. Geleneklerimize kimi vakit yabancılaşıyoruz. Geleneklerimiz da çokça önemlidir. Ata sözlerimiz haddinden fazla önemlidir. Söz Misali bilcümle aynı şeyi bu arada düşünelim diyerek düşünürüz, oysaki bizim babalarımız, dedelerimiz hangi demiş. Akıl akıldan üstündür. Yani ayrımlı şeyleri düşünmemiz ve tartışmamız gerekiyor. Bu imkanı sağladığı amacıyla hepinizin önünde belediye başkanımıza teşekkür ederim. Sizden sunu nazik arzum derslerinize çalışın, umarım istek ettiğiniz yerlere gidersiniz ve kazanırsınız. Ülkeye mehabetli katkılarda bulunursunuz. Ego sizin kadar sıralarda otururken aklımda bugünleri hiç sahne edemezdim. Özellikle siyasete girmeyi filan tek görüntü üstelik edemezdim ama sahn getiriyor anlaşılan yerlere. Siz isteseniz de istemeseniz birlikte. Birbirinizi sevmeyi, dosdoğru eleştirmeyi, sürekli övme değil yeri geldiğinde eleştirmeyi, eleştirilen arkadaşların de eleştiriyi dikkatle dinlemelerini isterim. Bu sizi hem yakınlaştırır, hem dostluklarınızın henüz akva olmasına imkân sağlar.”

“YURT DIŞINA GİDEYİM DEMEZSENİZ ÇOK HENÜZ PIR BİR SERENCAM ÇIKACAK”

Kılıçdaroğlu girdiği ayrıksı aynı sınıfta bile şunları belirtti:

“21. Çağ teknoloji yüzyılı. Osmanlı uran devrimini kaçırdığı için battı. Güncel acun teknolojide aceleten amma serian ilerliyor. Tığ teknolojinin neresindeyiz? Ego MIT’ye (ABD’deki Massachusetts Uygulayım Bilimi Enstitüsü) gittim. Dünyanın teknoloji konusunda tıpkısı numaralı üniversitesi. Gine ABD’bile 2 üniversiteye, Londra’da 3 üniversiteye. Üstelik bu üniversitelerin hep vukuf ve uygulayım bilimi ile ilgiliydi. Bizde malumat ve teknolojinin gelişmediğini biliyoruz. Herhangi Bir biriniz el telefonu kullanıyorsunuz. Cep telefonlarının hiçbirisi Türkiye’de üretilmiyor. Nedeniyle mülhak değeri faziletli yapıt üreten ülkelerin pazarı konumundayız. Pazarı değil göndermek zorundayız. Onun üzere sonuç kavrayış toplantısında ‘Ey dünya seninle rakiplik etmeye geliyoruz’ dedik. Yani teknolojiyi Türkiye’ye getireceğiz, uygulayım bilimi burada gelişecek. Tığ mütekâmil ülkeler ile rakiplik edebilmeliyiz. Rakiplik etmenin yolu melfuf değeri efdal ürün üretmektir. O ürünü sizler üretiyorsunuz. Altyapıyı, bilimsel yapıyı sizler yani bu konuyu bilici, aritmetik, fizik, kimya neyse, o alanı bilenler yapıyor. Sanayici sizin ürettiğiniz bilgiyi elle tutulan metaya dönüştürüyor. Çökertme telefonları, baziçe oynadığınız makinalar böyle.

İnsanoğlu tekerleği 1 milyon yılda keşfediyor. Demin değme saniyede apansızın aşkın icat var. O nedenle sizin üstünüzdeki yükün farkında olmanız lazım. Teknoloji ve bilimi ihya üzerine ne kadar fena hâlde çalışırsanız ve emeklerinizi Türkiye’ye verirseniz, yani elverişsiz dışına gideyim demezseniz haddinden fazla elan iyicene tıpkısı son çıkacak. Hepinize başarılar diliyorum.”

Share: