Kâh illerde TMO’nun buğday ve rüşvet çekicilik primi desteğinden intifa süresi uzatıldı

Ekinci Anahtar Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet kâh illerdeki buğday ve rüşvet üreticilerinin, Arazi Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı çalım primi desteğinden faydalanma süresi uzatıldı.

Arazi Mahsulleri Ofisi Hava Primi Desteğine İlişkin Kararda Fark Yapılmasına Dayalı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda yer düz Veca, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri amacıyla 6 Haziran-21 Ilkgüz döneminde, özge ilçeler üzere 6 Haziran ile 1 Ilkgüz beyninde TMO’ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alışveriş belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında müddet bugün bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik eser senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, değişme işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi yerinde, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e kadar, farklı ülke ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e kadar TMO’ya bey onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Ilkgüz’e kadar planlı ve TMO aracılığıyla akla yatkın görülen ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık il/kaza müdürlüğü eliyle tanzim edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, mukteza kontrollerin yapılması üzere ÇKS kaydının bulunduğu yerleşme biriminin sıkıntı alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden feyizlenmek isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle gelişigüzel 30 Eylül’e kadar ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurma etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den geçerli olmak için yürürlüğe girdi.

TMO Kurum Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye kayıtlı adına arpa, buğday üretimi fail, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday üzere kilo başına 1 lira, rüşvet için 0,50 teklik “TMO kurum primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: