İzmir’deki “müstacel genişlik hastanesi” pestil akseptans etmeye başladı

İzmir’birlikte hareket, salgın üzere alışılmamış durumlarda “ivedili format hastanesi” adına kullanılması, sair dönemlerde da bölgenin ihtiyacını karşılaması için nesir edilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Terbiye ve Araştırma Hastanesi pestil kabulüne başladı.

Hastaneyi mülakat eden İl Afiyet Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, şifahane başhekimi Prof. Dr. Bir Tane Öncel’den bilgelik aldı, hastalarla tıpkı müddet kardeş kardeş etti.

Erkuş, gazetecilere hastanenin 30 Ilk Teşrin 2020’üstelik meydana mevrut depremin ardından kenttin ihtiyacı namına ortaya çıktığını belirterek, sayrılarevi binasının yatay mimariye bakarak inşa edildiğini aktardı.

Hastanede 152 biricik kişilik kırıcı bakım odası olduğunu kaydeden Erkuş, “Şifahane izolasyonu olan 3. merhale dediğimiz dal seviyedeki bati bakımlarla donatılmış durumda. Servislerdeki 148 görüş de yegâne kişilik. Evgin servisimizde zerrin ve kırmızı alanlarda 42 teneffüs cihazı var.” dedi.

Erkuş, hastanenin kıyamet durumlarında bölgenin ihtiyacını gidereceğini, kıyamet olmadığı zamanlarda ise umumi sayrılarevi konseptiyle bakım vereceğini sözlerine ekledi.

Share: