Hastanelerde “Boş Müstacel Servis” hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen aplikasyon ile otizm, down sendromu ve zihinsel aksiyon geriliği kadar sorunu olan eşhas, evgin servis ihtiyaçlarını, izzet hastaneleri ivedi servisleri içinde kurulan “Zahir Ivedili Servis” biriminden alacak.

AA muhabirinin Vekillik yetkililerinden edindiği bilgiye göre, hususi gereksinimli bireylerin evgin servis ihtiyaçlarının henüz kalifiye karşılanması için dünyada çokça bir iki örneği mevcut yeni aplikasyon başlatıldı.

Keyif Bakanlığınca, bu grupta saha alan, özel bakım ihtiyacı olan kişilerin müstacel servis hizmetlerinden faydalanmasına müteveccih yıpranmamış uygulamalar hayata geçirilecek.

“Ben özelim” bağlanmış bucak kartı verilecek

Bu doğrultuda hususi hizmet ihtiyacı mevcut bireylerin, özellikle evgin servis hizmetlerinde ayrımlı tıpkısı yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulunduran Keyif Bakanlığı, bu kişilere elan erdemli kalitede, hastalara yormadan ve bekletmeden müdahale edilebilmesine olanak seçmek üzere harekete geçti.

Afiyet Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihnî Özel Gereksinimler ve Eşsiz Emraz Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, Amme Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Ivedi Keyif Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün katkılarıyla içe yöneliklik, down sendromu ve zihinsel iş geriliği kabilinden sorunu olan hususi gereksinimli hastaların ambulanstan evgin servisteki tedavisinin sona ermesine büyüklüğünde geçen süreçte ayrı bire bir yaklaşımla ele alınmasına imkân tanıyacak “Zahir Evgin Servisler” projesi başlatıldı.

Hizmetin yapılacağı uçucu hastanelerde ivedi servislere başvuran bu gruptaki hastalara, pusat işlemleri sırasında işyar eliyle hastanın durumunu ortaya koyan ve bu hizmetten yararlanmasını sağlayan “Ego özelim” yazılı ibik kartı verilecek ve parasız bu kartla kül sağlık personeline tanıtılacak.

“İlk etapta 30 ilde tayyareci hastanelerde uygulama yapılacak”

Hastalar başvurudan itibaren, acil servisten hizmet almaya gelen gayrı kişilerden zait olarak ayrıştırılacak ve taburcu edilmesine büyüklüğünde birlik süreçte hastaya zevcelik edilecek.

Ivedili servis içindeki hizmetler bu şahıslar amacıyla özel kendisine oluşturulan sakin bire bir ortamda verilecek. Bu sayrı grubuna yaklaşım üstüne terbiye almış personel aracılığıyla, ivedi afiyet işlemlerinin lahzada ve kesintisiz yapılması sağlanacak.

İlk uçucu çalışmalar, Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’birlikte belirlenen hastanelerde başlatıldı.

Bu proje kapsamında, 2023 yılı geçmiş aylarında personel eğitimleri tamamlanacak ve önceki etapta 30 ilde tayyareci hastanelerde uygulama yapılacak.

Eğitimlerle afiyet personelinin farkındalığı artırılacak

Yaklaşık 3 yıldır enfrastrüktür çalışmaları sürdürülen proje kapsamında, Vekillik ilgili birimleri dışında evgin tababet uzmanları, bala sağlığı ve hastalıkları uzmanları, bala ve ergen can kuşu sağlığı ve hastalıkları, erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dahi kayran aldığı 23 yabanlık ayrımsız encümen eliyle “Ivedi Servis Hizmeti Çalışanlarına Yönelik Krize Engelleme Eğitimi” programı hazırlandı. Devir içi yapılacak eğitimler 2023 yılı içerisinde başlatılacak. Eğitimlerin arkası sıra proje pilot illere yaygınlaştırılacak.

Pilot uygulama Muğla’da haziran ayında başladı

“Kilitsiz Küreksiz Ivedili Servisler” projesi Muğla’dahi haziran ayında başlatıldı. Muğla Eğitim Bilimi ve Araştırma Hastanesi ile kentte tayyareci olarak belirlenen Fethiye, Marmaris ve Milas heybet hastanelerinde sunulan bakım hem hastanın hizmet kalitesini hem birlikte yakınlarının ve hekimlerin memnuniyetini arttırdı.

Nörogelişimsel Aciller Türkiye Koordinatörü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ivedili Tababet Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ethem Çevik, AA muhabirine, “nörogelişimsel aciller” yerine adlandırılan marazlı grubunun, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, down sendromu ve bilişsel geriliği olan hastalardan oluştuğunu, bunların da esasen toplumda sık görüldüğünü söyledi.

Normalde bu hastaların zat çevrelerinde ve evlerinde düzenli şekilde çalıştıklarına, seçme stresle karşılaştıklarında bununla ayrımsız şekilde temel edebildiklerine dikkati çeken Acar, acil servise geldiklerinde ise daha geçmiş deneyimleri, monitör sesi, hareketli kabil onları etkileyecek farklı ajitasyonlar yaşayabildiklerini dile getirdi.

Acar, normal bir çocuğun üstelik acil serviste yeterince kışkırtılmış olduğunu, özel gereksinimli olanların ise bu stresle başlangıç etme kabiliyetlerinin ortadan kalktığını tabir etti.

“30 tekmil henüz aşkın acil servise geliyorlar”

Bu hastaların normalde birlikte müstacel servise çokça kesif geldiğine belen fail Acara, şöyle devam etti:

“Nörogelişimsel bozukluğu olan ya birlikte özel gereksinimli füru, alışılagelen çocuklara nazaran 30 ikmal daha çok ivedi servise geliyor ve haddinden fazla henüz fazla yatmak zorunda kalıyor. Literatüre baktığımız devir esasen bu hastalar kısaca 6 saat müstacel serviste kalıyor ve evvel muayenesi amacıyla hekimin ulaşması 2 saat üzere tıpkı müddet alabiliyor. Argıt ağrısı amacıyla mevrut yavru, mütenevvi ajitasyonlarla yüz yüze kalabiliyor, tedavisini tamam tamamlayamayabiliyor. 4 hastadan biri esasen acile gezmek durumunda kalıyor. Her başvuran 5 hastadan biri de hastanede çıkmak zorunda kalıyor.”

Acara, Sağlık Bakanlığının bu noktada ara sıra girişimlerde bulunduğunu, mütenevvi üniversitelerden kendisinin üstelik içinde bulunduğu aynı bilim kurulu oluşturulduğunu vurguladı.

Özel gereksinimli çocukların müstacel serviste ne gibi teessürat yaşadığı, bu sıkıntıların çözümü açısından neler fayrap etmek gerektiği gibi konuların tartışıldığı türlü çalıştaylar yapıldığını anlatan Çevik, bunların sonucunda Muğla’nın uçucu mülk seçildiğini aktardı.

Enerjik, kendisinin eş güdümcü kendisine atandığını belirterek, “Tığ üstelik diyar içerisinde pilot hastaneler tespit ettik. Bu hastanelerde neler yapılabileceğini belirledik ve haziran ayı itibarıyla dahi çalışmamıza başladık.” dedi.

“Teşekkür mektupları aldık”

Hazirandan bu yana kentte bu hizmetin verildiği bilgisini paylaşan Acara, “Şu anne kadar 150 hastamız uygulamadan yararlandı. Bu hastalarımızdan hem CİMER üzerinden hem da kişisel namına teşekkürname mektupları aldık. Türlü teşekkürname videolarıyla bize dönüşler oldu. Çabucak hastalanmış ve yakınları değil hekimler bile bu noktada memnuniyetlerini bildirdiler.” diye konuştu.

Enerjik, uygulama ile hastanede yaşanan değişimleri şu sözlerle anlattı:

“Cankurtaran ile geldiyse ambulansta çocuğa kenar kartı takılıyor. Çocuğun oyuncaklarını yanına alması sağlanıyor. Çocuğu kışkırtılmış etmemek üzere ambulans sirenleri çalınmıyor. Hastayı doğrudan teskere ile otama olacağı alana alıyoruz. Fakat züğürt zat aracıyla geldiyse triyajın kalabalığına hiç sokmadan annesi ‘benim çocuğumun özel gereksinimi var’ dediği andan itibaren ayrımsız düzenlilik görevlisi sayesinde aracısız kendisi amacıyla ayırdığımız odaya getirilmesini sağlıyoruz.

Daha bilahare ise çok çok sağlık çalışanıyla muhatap olmasın diye o dakika en mümessil olan hemşiremiz gelip çocuğun şikayetini alıyor. Işığa ve sese karşı hassasiyeti var mı, göğüslük fobisi var mı, neleri seviyor, nelerle abat ediyor kabil hastanın yanına yaklaştığımızda muayene amacıyla bize faydası olacak bilgileri öğrenip o bölüm evgin servisin yeryüzü mümessil doktoruna bilgelik veriliyor. Çocuksa yavru uzmanına, erişkinse erişkin ivedili tababet uzmanına vukuf vererek çocuğun araştırma edilmesi sağlanıyor. Biz da yürek girdiğimizde elhak çocukla ilişik birçok bilgiye sahip olduğumuz amacıyla tetkik sürecini daha şen atlatabiliyoruz. Marazlı daha şen tedavisini alabiliyor. Bu uygulama çok muvaffakiyetli oldu.”

Share: