Hastalara termin kolaylığı

Hastalara randevu kolaylığı

OMÜ Tıp Fakültesi’nde termin sisteminde sayısal dönem

SAMSUN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tababet Fakültesi Hastanesi’nin randevu sisteminde sayısal tahavvül uygulaması başladı. Kiosk sisteminin polikliniklere kurulmasıyla alay malay hastalar değme personele gerekseme duymadan termin alabilecek, doktorunu kendi seçebilecek ve etibba hastanın keyif takibini gine bu bütün üzerinden yapabilecek.

Görevlilerin yardımlarına ihtiyaç duymaksızın, hastaların istediği poliklinikten ve hekimden termin almasını, hastalanmış kabul ve anahtar işlemlerinin elan aceleci ve geçenek beklemeden gerçekleşmesini sağlayıcı kiosk sistemi, OMÜ Tababet Fakültesi Hastanesi’ne kuruldu. Hastalar kimlik kartlarını sisteme tanıtmasıyla veya kendileri el kitabı olarak TC numaraları girerek işlemlerini yapabiliyor. Ayrıca doktorlar işlek uygulama kullanarak tutkun için vacip bilgilere, günlük rutin kontrolleri sırasında, hastanın yanındayken üstelik ulaşabilecek. Böylecene ağır sıklet himmet temposu içindeki hekimler, hastalarına ait düşüncelerini, isteklerini ve teşhislerini unutmadan, hata yapmadan, bilgi kaybına uğramadan gerçekleştirebilecek. Hemşireler ise bu sistem üzerinden ahit içerisinde yapacağı kontrolleri ve otama sonrasında hastaya verilecek eğitimlerin belirlenmesi, uygulanması ve istenilene kolaylık ulaşabilecek. Yazılımı ağız ağıza yerel olan bu bütün evvel yerine Tababet Fakültesi Düşünce ve Sinir Cerrahisi Polikliniği’nde faaliyete geçti.

“Canlandırma ve tedavideki hizmet kalitesinin artıracaktır”

Herkes üzerine bilgelik veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ağır Ünal, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tababet Fakültesi’nde dijitalleşme serüveninin aynı aşamasını geride bırakmış olduk. Buradaki esas murat veriye acul erişim ve verinin işlenmesine imkan sağlamaktır. İnsan onurunu koruyarak insanın seçkin şeyle muhatap olmaksızın kişi işini zat görebileceği bir sistem kurduk. İlerleyen aşamaları şifahane yönetiminin heyetiyle dijitalleştirilmesi, kağıtsız hastaneye teslim etmek, hekimlerimizin dışarıdan zat hastasına ulaşabilmesi, hekime ulaşıldığında senkronik olarak veriye ulaşıp o haber üzerinden yorum yapabilmesi hem hekimlerimizi rahatlatacak hem birlikte marazlı bakım kalitesini, kişileştirme ve tedavideki hizmet kalitesinin artıracaktır. Daha birlikte önemlisi artık ortaya koyacağımız alelhusus klinik araştırmalarıyla hastanenin elindeki yahut başvuran hastalarımızdan hareketle bölgeyle alakalı araştırı yapılabilir hale gelecek bilgi işlemeciliğini burada önemsiyoruz. Dijitalleşme serüveni içerisinde 2 kiosk denemesi oldu. Sekreterle muhatap olmaksızın ya da sekreterin yükünü düşürmek aracılığıyla hastanın kişi işini görebilir arkaç bildirmek, cep telefonundan durumunu görebilmesi, sıra alabilmesi, aldığı randevuyu halel edebilmesi burada âdem faktörünü budamak vasıtasıyla işi kolaylaştırmak, insanın yükünü budamak nedeniyle denetlenebilir, yönlendirilebilen benzeri tümce kurgulamaktır” dedi.

Share: