Günce kiralık evler amacıyla ‘sorumlu işletici’ düzenlemesi

Etiket yer kanununun uygulanması ile ilişik tadilat işleyen yönetmelikle, yönetmeliğe “özensiz kiralanan familya” tanımı eklendi.

Düzenlemeye bakarak hususi yahut resmi gelişigüzel nev konaklama tesisleri ve işletmeler tam kayıtlarını bilgisayarda günü gününe ağrımak, genel manşet kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak bulunan vukuf, doküman ve kayıtları genel manşet kuvvetlerine anlık adına nakletmek zorunda.

ANBEAN ULAŞILABİLECEK BİR MESUL

Bu veriler üzerinden yapılan umum amal pusat altına alınacak ve 5 yıl süreyle korunacak. Itinasız kiralanan evlerde “giderek ulaşılabilecek” mahiyette mesul işletici bulunacak.

KİMLİK BİLDİRİM BELGESİNDE DEĞĞİŞİKLİK

Yönetmelikle, elan evvel yönetmelik ekinde saha alan, buralarda çalışanlara ilişik etiket tebligat belgesi, işletici kimlik ihbariye belgesi ve konutta kalanlara ilgili etiket tebligat belgesi yürürlükten kaldırıldı. Mektepli yurtlarında küsurat öğrenciler ve çalışanlarla ilişkin bildirimler mesul işleticiler eliyle, 3 zaman süresince umumi kolluk kuvvetlerinin elektronik beyin terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda üstelik yapılabilecek.

Karye ve mahalle muhtarları etki bölgelerinde bulunan işyerleri yoluyla elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde umumi manşet birimlerinden temin edecek.

İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ BİRLİKTE SORUMLU OLACAK

Elektronik ortamda bildirimde yatmak isteyen aksiyon yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi yahut kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde yer mümasil kolluk birimine bildirilecek. İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen fariza ve yükümlülükleri, zat sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve hoşgörülü ortaklaşa mesul olacak.(Reuters) 

Kira sorununa ‘çöpçatanlı’ çözüm

Merbut arz, caddelerde kiraların serian yükselmesine yol açtı

Talih genelinde 17 bin 564 ölçüsüz familya denetlendi

Share: