Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ortaklık payları ihraç ediliyor

Tera Portföy, Game Invest Kadem Sermayesi Yatırım Fonu ile mail gelecekte 1 trilyon dolara ulaşması muhtemel baziçe endüstrisine yönelik, yurtiçi ve yurtdışından stratejik ortaklıklar, işbirlikleri ve nitelikli yatırımcı portföyü üzerinden efdal potansiyelli projelere ve ekiplere yatırım fora etmek, başlama-up’lara bindi isnat etmek, Türkiye’den yıpranmamış Unicorn’lar fark etmek üzere yatırım atağı başlatıyor.

Tera Portföy Umumi Müdürü Oğuz Büktel,  “Oyun ekosistemindeki erdemli büyüme potansiyelli tevessül-up projelerini ve yatırımları görmek üzere kurduğumuz Game Invest Aşama Sermayesi Yatırım Fonu’muz bu sektörde deneyimli tıpkı yatırım komitesi ve istişare heyeti üyeleri rehberliğinde yatırımlarına başlayacak. Tıpkısı süredir yaptığımız lansman turu süresince kurumsal işbirliklerimiz kapsamındaki şirketler, melek yatırımcı ağları ve nitelikli yatırımcılarımızdan aldığımız yavaş ilgiden antrparantez çalım ve coşku duyuyoruz.” dedi.

1 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

180 milyar dolarlık büyüklüğe sahip baziçe endüstrisinin, andıran bir gelecekte Metaverse, NFT oyunları ve baziçe token’larıyla gelişigüzel 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğine meni fail Büktel, yeni adımla ilişik yerine şöyle konuştu:

“Bütün dünyada oyun oynayan kayırıcı sayısı, oyuna ayrılan devir, servet ve oyun sayısındaki aceleci tahaccüm ivmesi kül yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türkiye’nin son yıllarda cesim yatırımlar aldığı ve hepimiz gururlandıran ‘Unicorn’lar çıkardığı bu sektörde, gençlerimiz marifetiyle üretilmiş, bekleyen elan mukavim çokça sunturlu düşünüm ve projelere envestisman fırsatı var.

Tera Portföy, Game Invest Aşama Sermayesi Yatırım Fonu ile yurtiçi ve yurtdışından ciddi ortaklıklar, işbirlikleri ve nitelikli yatırımcı portföyü üzerinden bu faziletkâr potansiyelli projelere ve ekiplere yatırım yapacak, bidayet-up’fecir exit’e destek verecek ve Türkiye’den bakir Unicorn’lar çakmak üzere çalışacak.

TEMENNI CEM TARİHLERİ 7-8-9 HAZİRAN

2022 ve sonrasında bu yatırımı ayrıksı etap sermayesi yatırımlarımız ve fonlarımızın izleyeceği bilgisini paylaşmaktan ve ülkemizin oyun ve teknoloji sektörü alandaki gelişimine katkıda bulunmaktan akıbet kademe mutluyuz.

Çekimli baziçe sektörü yatırım fırsatı amacıyla Game Invest Kadem Sermayesi Envestisman Fonumuzun ortaklık paylarını ihraç ediyor ve 7-8-9 Haziran tarihlerinde kalifiye yatırımcılarımızdan ati talepleri topluyoruz.

Yatırımcılarımız antrparantez mufassal görüntü ve yatırım bilgilerine, şirketimiz (www.teraportfoy.com) ve Game Invest (www.gameinvest.com.tr) kurumsal web siteleri ve DERI (www.kap.org.tr) aracılığı ile ulaşabilirler.”

Almanya’da e-ticaret satışları geriledi

Toshiba 10 yatırımcıdan teklif aldı

Share: