Ev ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “Yegâne odalı evde 6 çocuğuyla diri avrat” haberine ait izah

Karı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ” Hakkari’de tek odalı evde 6 çocuğuyla kıpırdak eş müzaheret bekliyor” haberi konusunda yaptığı açıklamada, asıl N.B’ye Eşi Emrihak Etmiş Kadınlara Müteveccih Ahenktar Nakdi Arkalama Programı kapsamında maaş 1000 lira verildiğini, çocuklardan 5’ine 1 Ev 2022 itibarıyla aylık 600’er liralık nakdi yardım bağlandığını, aynı çocuğa 8 Şubat 2021’den beri maaş 2 bin 376 liralık tutarında nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gâh matbuat im organlarında düzlük kayran haber konusunda izah yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Hakkari’ye mecbur bir köyde, 7 nüfuslu tıpkısı ailenin yardıma eksikli bire bir halde yaşadıklarının bazı basın işaret organlarında kayran aldığı anlatım edilen açıklamada, nezaret kayıtlarında düzlük düz aileye bugüne kadar, 2022 yılı amacıyla kömür yardımı kapsamında 1450 kilogram kömür yardımı, 26 Mayıs 2021 tarihi bakımından çocuklardan biri üzere Koşullu Afiyet Yardımı yapıldığı bildirildi.

Asıl N.B. üzere 1 Karı 2021 itibarıyla Eşi Mevt Etmiş Kadınlara Yönelik Ağır Ezgi Nakdi Müzaheret Programı kapsamında aylık 1000 lira nakdi yardım yapıldığı bildirilen açıklamada, 1 Aile 2022 itibarıyla çocuklardan 5’i için Öksüz Babasız Yardımı kapsamında maaş 600’er liralık nakdi yardım bağlandığı rapor edildi.

Açıklamada, 17, 15 ve 13 yaşındaki çocuklara 1 Ocak 2022, 1 April 2015, 1 Ağustos 2016 itibarıyla 120 ila 140 liralık beyninde nakdi yerine Şartlı Eğitim Yardımı verildiği bildirilen açıklamada, 13 yaşındaki yavru üzere 8 Küçük Ay 2021’de başlayıp 31 Karı 2024’te bilahare erecek olan Toplumsal Iktisadi Bindi kapsamında maaş 2 bin 376 lira tutarında nakdi müzaheret yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ayrıca, 2008 yılından itibaren Toplumsal Teavün ve Dayanışma Vakfımız yoluyla aileye toplamda 62 bin 383 liralık müzaheret yapılmış ve 2022 yılı bakımından Ev Destek Programı ‘dan yararlandırmak için izlence kapsamına alınmıştır.” bilgisi verildi.

Ana N.H.’nin kaba inşaatı eksiksiz olan evi üzere 27 Ilk Teşrin 2021 tarihinde Içtimai Teavün ve El Birliği Vakfı aracılığıyla aileye 5 bin teklik yardım yapıldığı dökme açıklamada, şu ifadelere saha verildi:

“Mevzuatımız gereği tapusu olan evler için anif inşaatı tükenik olması halinde karı onarımı kapsamında 75 bin liraya kadar bindi verilebilmektedir. Bu sebeple inşaatı başlamış olan lüp arsasının Asıl N.B’ye devredilmesi durumunda ailenin familya sorununun da mihman yerine çözüleceği kendilerine aktarılmıştır. Bakanlığımız, totaliter ve adalet tamamıyla sosyal arkalama ve içtimai hizmet politikalarıyla ihtiyacı olan tekmil vatandaşlarımızın yanındadır. Türkiye, refahını vatandaşlarıyla paylaşarak sosyal izzet olmanın gereklerini tam birimleriyle adına getirmektedir.”

Share: