Erzurum birikimli ortaklık verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan iştirak verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Aile- Eylül ayları ortada 268 müşareket kurulumu gerçekleşti. 9 maaş kayıtta kurulan müşareket sayısı yüksekliği bakımından Şarki Küçük Asya Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ’ın peşi sıra 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Aile – Eylül Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 iştirak, 15 kooperatif ve 75 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 iştirak ve 8 kooperatif arıtma edildi, 33 ortaklık, 6 kooperatif ve 41 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan şeriklik sayısı 2021 yılı Ev – Eylül dönemine göre yüzde 40,31 oranında arttı.

Erzurum Sülale – Ilkgüz 2021

Erzurum’da 2021 yılının Sülale – Eylül döneminde 191 ortaklık, 23 kooperatif ve 85 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 iştirak ve 5 kooperatif arıtma edilirken, 17 şeriklik, 4 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Lehçe Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırı Merkezince yapılan analizlere göre 2022 Ev – Ilkgüz döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Küçük Asya İstatistik Bölgesi illerinde 619, Maşrık Küçük Asya Bölgesi illerinde 2 bin 248 müşareket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD marifetiyle kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ev – Ilkgüz kocaoğlan diliminde kurulan şeriklik sayısı aynı esbak yılın bir dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Küçük Asya İstatistik Bölgesi ve Maşrık Rum Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık çoğalma oranı kaydında nahiye ve ülke ortalamalarını yeniden geçti.

Çoğalma Oranları

DOSİAD marifetiyle veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Karı – Ilkgüz 2022 döneminde, Kurulan şeriklik kopya artışı Erzurum’da yüzde 40,31, KUDAKA sayımlama Bölgesi illerinde yüzde 23,98, Kuzeydoğu Küçük Asya sayım bilimi Bölgesi illerinde yüzde 19,96, Şarki Anadolu Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD aracılığıyla TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şeriklik sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 72,62, Kuzeydoğu Rum sayım bilimi Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Şark Küçük Asya Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,92 oranında hisse gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Eş – Ilkgüz 2022 sürecinde Şark Küçük Asya Bölgesi illeri içinde en çokça sayıda şeriklik kurulumunun gerçekleştirildiği el 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 ortaklık kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum ortaklık kurulum sayısı yüksekliği kaydında devlet illeri ortamında 39’uncu sıraya indi. Şeriklik kurulum sayısının yüksek olduğu 40 toprak; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Entelektüel, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta olarak bildirildi.

TOBB Verileri

Eş-Ilkgüz döneminde kurulan müşareket sayısı yüzdelik 23,9 arttı. 2022 yılının Eş-Eylül döneminde kurulan iştirak sayısı, sabık yılın benzeri dönemine göre yüzdelik 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ilkgüz kocaoğlan kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna bakarak, 2022’nin geçmiş 9 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın benzeri dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 müşareket kuruldu.

Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 28,3 artmış olup kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 5,2 azaldı. Yılın önce 9 ayında, 2021’in ilk 9 ayına göre kapanan iştirak sayısında yüzdelik 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9 kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısında yüzde 4,6 artış oldu.

Kurulan Şeriklik Sayısında Geçen Yılın Benzeri Ayına Göre Yüzde 27,9 Artma Oldu

Ilkgüz 2022’de, Ilkgüz 2021’e bakarak kurulan müşareket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,5 kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. Ilkgüz 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının tıpkısı ayına bakarak yüzdelik 25,8 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Ilkgüz 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Ayrımsız Geçmiş Taban Göre Yüzde 6,8 Çoğalma Oldu

Tıpkısı önceki taban göre kurulan müşareket sayısı yüzdelik 6,8 kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 18,4 oranında kalık olup kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 11,6 azaldı.

Bire Bir önceki aya bakarak kapanan müşareket sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 11,3 artma olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzdelik 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de tamam illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Eylül 2022’de kurulan toplam 13 bin 190 müşareket ve kooperatifin yüzdelik 86,4’ü limited müşareket, yüzdelik 12,3’ü anonim şirket, yüzdelik 1,3’ü ise kooperatif oldu. Ortaklık ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzdelik 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay kamu illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bire bir geçmiş taban bakarak yüzdelik 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında hep 100 bin 945 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan hep 87 bin 67 limited iştirak, toplanmış sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Ilkgüz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına bakarak yüzde 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: