Dünya Yurt Günü’nde panellerle ‘insan’ ve ‘şehre’ dayalı mesajlar verildi

ACUN Habitat Günü’ne karı sahipliği eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerleşme üyelerinin katılma sağladığı bir nice siyasal düzenledi. Panellerin peşi sıra Yurt Haset kapanış programı gerçekleştirildi.  ‘koca’ ve ‘şehre’ dair mesajların verildiği panellerin peşi sıra Yerleşme Haset’nün kapanış konuşmasını işleyen BM İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Yurt Günü’nün akıbet ve çıktıları konusunda Büyükşehir Belediyesi ve BM Habitat ekibinin hazırlayacağı raporu BM Habitat’ın kasım ayında yapacağı Icra Kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.

İnsanlara yaşadıkları kentin geleceğini belirleyebilecekleri güce topluluk olduklarını hatırlatmayı üzere gelişigüzel sene teşrinievvel ayının önceki pazartesi günü kutlanan Acun Yerleşme Günü’nde, dünyaya Balıkesir’den ‘Kimse Geride Kalmasın’ çağrısı yapıldı. Dünya kentlerinde artan müsavatsızlık, tahaffuz ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma ve abuhava değişikliği kabil konuların ele alındığı yuvarlak masa toplantılarında ‘âdem’ ve ‘şehre’ dayalı eke mesajlar verildi. Gerçekleştirilen toplantılarda haddinden fazla seviyeli yönetim, katılma ve aksiyon birliklerinin sağlanmasına yönelik çabaların artarak sürdürülmesi gerektiği; abuhava, erke, para ve konut üzere âdem haklarına dayalı bakir stratejiler ve kökten inovasyona gerekseme duyulduğu; dayanabilen ve sürdürülebilir şehirlerin adam hakları ekseninde mensur edilmesi gerektiği; gençlerin herhangi bir alanda güçlendirilmesine müteveccih hal ve öneriler paylaşıldı.

Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi familya sahipliğinde gerçekleştirilen Acun Oturma Haset açılışının ardından eş anlı kendisine ahit boyunca bir nice panel düzenlendi. Ayrıntılı, tehlikesiz, dayanabilen ve sürdürülebilir şehirler ile eş yerleşimlerinin konuşulduğu panellerde, koca merkezli politikaların izlemesi, sürdürülebilir tüketim ve istihsal kalıplarının motivasyon edilmesi, yeşil ve esnek altyapıya evleviyet verilmesi kadar bir nice laf tartışıldı.YEŞİL KALKINMA KONULAR ELE ALINDI ‘Türkiye’nin Yeşil Tahavvül Politikalarında Bölük Uygulamaları, Aptal Şehirler ve Muvaffakiyetsiz Atılmış Hareketi’ paneli, kasaba sorunlarına farkındalık yaratmayı amaçlayan programlarıyla maruf televizyoncu Güven İslamoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Enfrastrüktür ve Kentsel Inkılap Hizmetleri Umumi Müdürü Vedat Gürgen, Çevre Yönetimi Umumi Müdürü Eyyüp Karahan, Coğrafi Hikmet Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, TOKİ Başbuğ Yardımcısı Dursun Baştürk ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Çetince Erdal Kayapınar’ın konferansçı kendisine katıldığı programda; kentsel inkılap, uslu şehirler, içtimai konut üretimi, atılmış yönetimi ve döngüsel iktisat, 2053 net sıfır çıkarma hedefi ile Yeşil Kalkınma konuları ele alındı.GENÇLİĞİ GERİDE BIRAKMATürkiye’nin sunma zinde Milletvekili Rümeysa Kadak’ın moderatörlüğünde ‘Gençliği Geride Bırakma’ konulu panelii gerçekleştirildi. Panele konferansçı kendisine Türkiye Belediyeler Birliği Umumi Sekreteri Hayri Baraçlı, Acun Etnospor Konfederasyonu Umumi Sekreteri M. Abdülhalim Katarakt, Toyluk Uzmanı Olga Tsaplina, Deneyimsizlik Esther Muiruri, 2030 Şehir Gençliği Taylor Elanie Garner katıldı. Panelde, şişman girişimlere gençlerinde karışma edilerek hem zihnî güçlerinden hem birlikte yaratıcılık kabiliyetlerinden faydalanılması gerektiği ve kendilerini geliştirmelerine imkan tanınması konuları konuşuldu.SOSYAL BELEDİYECİLİK KONUŞULDUKıdemli Şehir Plancısı Naomi Hoogervorst’ın moderatörlüğünde ‘Şehirlerde Sosyal Kapsamaya Yönelik Rehberlik’ paneli; Avrupa Birliği, BM-Yurt Ofisi Başkanı Paulius Kulikauskas, Küresel Gençlik Uzmanı Samed Ağırbaş, Barttlet Ihya Planlama Birimi Dr. Catalina Ortiz, Umum Müdür Dipti Mahapatro, Urbanice Malezya CEO’su Norliza Binti Hashim ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Komutan Vekili Yasin Sağay’ın hatip olarak katılımıyla yapıldı. Panelde, içtimai belediyecilik hizmetleri ve yaklaşımlarına değinildi.KENTSEL DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBM-Yurt Defans ve Kampanyalar Başkanı Christine Auclair’ın moderatörlüğünde ise ‘Kentsel Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik İçin Yeni Ayrımsız Içtimai Sözleşme’ paneli yapıldı. Panele; hatip yerine BM Habitat Divan Başkanı, Meksika Dışişleri Bakanlığı Haddinden Fazla Taraflı İşler ve İnsan Hakları Müsteşarı Martha Delgado, Bahçelievler Belediye Başkanı Melik Bahadır, Acun Kentsel Kampanyası Başkanı Sri Husnaini Sofjan, Ortadoğu Şehirleri Enstitüsü Direktörü Mahmoud AlBurai, Urban Intergroup ve Avrupa Parlamentosu Umumi Sekreteri Zuzanna Tatara ve East London Üniversitesi’nden Siraj Sait katıldı.TOPLUMSAL AYAR YARATIMI İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜMBM-Habitat Kentsel Dönüşüm Uzmanı Javier Torner moderatörlüğünde birlikte ‘Toplumsal Ayar Yaratımı İçin Kentsel Inkılap’ paneli düzenlendi. Panele; Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vekil Yardımcısı Fatma Varank, Şişman Hane İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Keder, Fas Integral Advice Sarl sirketinin kurucusu ve yöneticisi Abdullah Fikret, 15 Minute City Toptan Girişimi Carlos Moreno, Artechubs Kurucu CEO’su Stanley Anıgbogu, Brezilya Recife Uray Binası Enfrastrüktür Sekreteri Marilia Dantes ve Geleceğin Şehirleri Endonezya Büyüklük Topluluk Lideri Franscos Brikke konuşmacı olarak katılma gösterdi.KASIM AYINDA BM GÜNDEMİNE GELECEKDünya Habitat Günü’nün kapanış konuşmasını fail BM İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Yerleşme Haset’nün akıbet ve çıktıları üstüne Büyükşehir Belediyesi ve BM Oturma ekibinin hazırlayacağı raporu BM Yurt’ın son teşrin ayında yapacağı Yürütme Yerleşmiş toplantısında değerlendireceğiz” dedi.

Share: