Dış ticarette blockchain projesinde geçmiş faz tükenik

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya bakarak, dış satım süreçlerindeki aksiyon ve işlemlerin, blockchain ağı üstünde yürütülmesi, yönetilmesi ve takibini amaçlayan projede geçmiş safha tamamlandı.

Geçen yıl 6 Aralık’ta başlatılan projenin evvel faz çalışmaları, bu sene 8 Mart’ta açım toplantısıyla tanıtılmıştı.

Konvansiyonel dış satım süreçlerinin Türkiye sınırları içinde küsurat kısmının blockchain teknolojisiyle yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü önce fazda, işlemlerin slayt aynı şekilde izleme edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belli başlı iş basamaklarının otomasyonu ve ara bulucu kurumların kaldırılabilmesi kabilinden proje başında ortaya konan hedeflerin topu gerçekleştirildi.

İlk fazda antrparantez dış satım süreçlerindeki dış satımcı, gümrük müşaviri, nakliye şirketi, vezneci, sigorta şirketi ve kamu kurumları kabilinden paydaşların saydamlık ve güven içerisinde muamelat yapabilecekleri benzeri ekosistemin blockchain ile tür olduğu sonucuna ulaşıldı.

İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere cevvaliyet kazandıracak ve ihracat işlemlerinin maliyetlerini düşürecek uygulamaların çözümleme edildiği ilk fazda, kağıt kullanımı ve doküman transferi üzere zaruri gerçek kullanımının ortadan kaldırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil dönüşümün paydaş kurumlarca benimsenebileceği görüldü.

Ayrımsız zamanda paydaşların, herkes üzerindeki işlemlerden neredeyse eş anlı bilerek olması sağlanarak bilgelik paylaşım yöntemlerinin çeşitliliğinden doğan gecikmelerin önüne geçilebileceği anlaşıldı.

Proje 2022 sonu bakımından tamamlanacak

Kaynak ve Maliye Bakanlığının finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Tecim Bakanlığı eliyle geliştirilen projenin “Birinci Safha Kapanış Toplantısı” 28 Temmuz’da yapılacak.

İkinci fazında, “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi” ile dış satım sürecinin analiz edileceği proje, 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Izan Tarhan: Blockchain yerkürenin dijital yararsız, ikizi, izdüşümü

 

Yatırımcıların odağındaki ‘yıpranmamış blockchain’ler’

 

Share: