Dezenformasyon yasası geliyor

TBMM Sayısal Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Tümen Hatay Mebus Hüseyin Yayman, amme düzenini, ferdî hak ve özgürlükleri koruyacak bir “dezenformasyon yasası” çalışmalarına bitmeme ettiklerini söyledi.

”SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YAPMIYORUZ”

Yayman şöyle konuştu:

”Bizim derdimiz; hem yevmiye hayatta hem amme düzeninde hem toplumsal hayatta hem devlet-yurttaş ilişkisinde bu dezenformasyonu, dalavere haberi ortadan yolmak ya üstelik minimuma indirmektir. Kamuoyuna şunu tefhim etmek isterim: Toplumsal medyayla ait bir düzenleme yapmıyoruz. Biz, dezenformasyonla ilgilendiren bire bir aranjman yapıyoruz.

”YASA TEKLİFİMİZ YAKIN BİR ZAMANDA KAMUOYUNA SUNULACAK”

Içtimai medyanın engellenmesi, kısıtlanması, asla hakeza bir özdek olanaksız. Yasa teklifimiz andıran tıpkısı zamanda tartışmaya açılacak, kamuoyunun gündemine sunulacak. Tığ diyoruz kim; dezenformasyon yasası yapıyoruz, bunu siyasa üstü aynı iş kendisine ele alıyoruz, yasaklamalara karşıyız. Tek zaman için nehiy, kısıtlılık olamaz.

”AVRUPA’DA HANGI VARSA TÜRKİYE’ÜSTELIK BILE O OLACAK”

Avrupa’birlikte ne varsa Türkiye’da dahi o olacak. Intihabat yaklaştığı üzere değil, henüz önceden birlikte bu konuda çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalar birlikte devam ediyor. Bunun nüfuz-uymazlık tartışmasına kurban edilmemesi lazım. Bu yasa, Türkiye’ye lazım olan tıpkı mesele.”

Tecim Bakanlığı’ndan içtimai medya uyarısı

 

Trump’ın toplumsal iletişim araçlari platformu felakete dönüştü!

 

Elon Musk özlük sosyal iletişim araçlari platformunu kuracak

 

Share: