Chp, Hdp ve İyi Parti’nin Katılmadığı Karma Komisyonda, Ayrıcalık Fezlekeleriyle İlgili Tedarik Komisyonu Kuruldu

TBMM Temel ve Hak Katışık Komisyonu’nda, zaman CHP Mersin Saylav Ali Kankızıl Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın teşri dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ait fezlekeler görüşüldü. CHP ve İYİ Öğür’nin ihtarname ettiği, HDP’li üyelerin katılmadığı toplantıda, dosyaları beslemek için ‘Tedarik Komisyonu’ kuruldu.

TBMM Esas ve Doğruluk Kompozit Komisyonu’nda, zaman CHP Mersin Milletvekili Yüksek Maharetli Başarır ile İYİ Öğür Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşüldü.

CHP ve İYİ Fırka gruplarının 1700’den çok dokunulmazlık dosyası olmasına rağmen Başarır ile Türkkan’ın dosyalarının öne çekilmesini protesto ederek katılmadığı toplantıya HDP milletvekilleri dahi gelmedi. Toplantı, hoppadak AKP ve MHP’li üyelerin katılımıyla yapıldı.

CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyelerin katılmaması nedeniyle 52 üyesi olan komisyon, 18 üyeyle toplanabildi. TBMM İçtüzüğü gereği, komite üçte aynı genellikle toplanabiliyor ve katılanların günahsız çoğunluğuyla karar alabiliyor. AKP ve MHP’li üyelerin sayısı derinti ve değişmeyen yeter sayısını karşılıyor.

Komisyonda küşat konuşması özne Kompozit Komite Başkanı Yusuf Beyazıt; “Bugünkü gündemimizde Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan karşı ‘açık taşlama, kasten yaralama’ iddialarına ilişik olarak planlı 3/1734 temel numaralı ve Mersin Ağacı Milletvekili Mehabetli Uz Başarır karşı ‘kamu görevlisine görevinden kontekst aşikâre taşlama ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddialarına ait düzenlenen 3/2167 temel numaralı 2 skor teşri dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve dosyaların görüşülmesi kayran almaktadır” diyerek komisyonun gündemi açıkladı.

Encümen Başkanı Beyazıt, 5 üyeden oluşan tıpkı tedarik komisyonu kurulacağını ve komisyonun dosyaları inceleyerek benzeri kamer içerisinde raporunu vereceğini anlatım etti. Beyazıt, ayrımsız sonraki Kompozit Alt Kurul toplantısında hazırlık komisyonunun raporu konusunda değerlendirmeler yapacaklarını ve TBMM Umumi Kurulu’na sunacaklarını belirtti. Beyazıt, konuşmasının peşi sıra toplantıyı basına kapattı.

Dosyaları denemek amacıyla TBMM İçtüzüğü 132. Maddesine bakarak kura tarafından Hazırlık Komisyonu oluşturuldu. Üyeler şöyle: AKP Afyonkarahisar Mebus Uca Özkaya, AKP Bursa Mebus Emine Çetin Gözgeç, AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Ağacı Saylav Alpay Antmen ile HDP Balkı Mebus Abdullah Çalıştırıcı.

Share: