AKP’nin Er Bezi Kanun Teklifindeki Alevilikle İlgili Maddeler Komisyonda Akseptans Edildi

AKP’nin er bezi yasa teklifinde Alevilikle ilgili düzenlemelerin yer aldığı maddeler, TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu’nda “kültür” ifadesiyle kabul edildi. Encümen toplantısına katılan Alevi örgütlerinin temsilcileri, bu ifadenin “inancı” olarak değiştirilmesi istek etti, fakat istek değer bulmadı.

TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin Meclis’e sunduğu Rüşvet Usul Kanunu ile Gâh Kanunlarda Başkalık Yapılmasına Dair Yasa Teklifi görüşülüyor. Nişane ve yürürlük üstelik dahil 23 maddeden oluşan torba tekliften, limanların 49 yıllığına özelleştirilmesinin önünü açan 9’uncu husus çıkarıldı. AKP ve MHP’nin oylarıyla teklifin önceki 8 maddesinin kabul edilmesinin peşi sıra, teklifin 15, 16, 17, 18, 19 ve 20’nci maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bu maddeler dahi yine AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla akseptans edildi.

Bu maddelere bakarak; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Şehremaneti Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu’na eklenen hükümlerle büyükşehir belediyeleri ve memleket hususi idareleri, cemevlerinin yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgilendiren lazım desteği sağlayacak. Cemevlerinin içmece ve istimal suyu ihtiyaçları iskontolu ya bile ücretsiz karşılanabilecek. Antrparantez Ruh Piyasası Kanunu’na eklenen hükümle bile cemevlerinin tenvirat giderleri Hars ve Turizm Bakanlığı yoluyla ödenecek.

Komisyon toplantısına katılan Alevi örgütlerinin temsilcileri ve tehalüf, maddeler görüşülürken Alevilik inancının “hars” yerine kabul edilmesini eleştirdi. Teklifte kâin “Alevi- Bektaşi kültürü ve hizmetleri” ifadesindeki “kültür” sözcüğünün “inancı” adına değiştirilmesi kâm edildi. Ancak bu temenni hesabına getirilmedi.

DİYANET AKADEMİSİ KANUNU’NDAKİ GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, daha ilk Din Akademisi’nin kurulmasına dayalı yasayı görüştüklerini ve bu yasanın Din İşleri Başkanlığı’nın önerisi üzerine Meclis’e geldiğini anımsatarak şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bilimi Komisyonu’nda görüştük, Umumi Kurul’a geldi, Umumi Kurul’bile kabul edildi. Din Akademisi kurulmasına dair yasa teklifi görüşülürken Din İşleri Komutan Yardımcıları üstelik katıldı. Onlara biz sorular yönelttik, illet böyle tıpkı öneri yazdıklarını sorduk. Onlar bile bize açıklamalarda bulundular, artıları ve eksileri ile Meclis’te kabul edildi. Deminden bu görüştüğümüz yasa önerisi ise onunla karşılaştırıldığında çokça farklı ayrımsız zeminde ilerliyor. Şöyle kim; Cumhuriyet’in üçlüsü olarak denklik, vatandaşlık, laiklik dikkate alındığında, haddizatında Hak ve Kalkınma Partisi buradaki eksikliği bile görmüş olmalı ki burada Alevi toplumunun mücadelesine ayrımlı biçimlerde katkıda bulundu.

Bu yasanın yapılma tarzını dikkate aldığımız zaman, Diyanet Akademisi yasasından ayrımlı kendisine, tığ demin öğreniyoruz kim tek Alevi toplumuna danışılmamış. O yasa Din İşleri Kanunu’ydu. Bu yasanın adı dahi bulunmayan, er bezi yasa şeklinde düzenleniyor. O yasa Milli Terbiye Komisyonu’nda görüşülüyordu, bu yasa ise tek ilgisi olmayan bir komisyonda görüşülüyor.”

ERDOĞAN’IN DEMİRTAŞ HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ ANIMSATTI, ALEVİLERİN KİMLİĞİNİ GİZLEMEK ZORUNDA KALDIĞINI AÇIKLADI

CHP Umumi Komutan Yardımcısı Ege Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde çarkıt HDP Kayırıcı Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı kimliğinden muhit yuhalattığını belirterek, AKP’nin kimliklere hürmetli olmadığını ifade etti. Ağbaba, şunları söyledi:

“Ayrımcılık yokmuş, haydi yahu. Alevi köylerinde, bak benim köyümde de Alevi kimliği korkulacak ayrımsız madde. Bunun düzeltilmesi geçişsiz. Bibi bugün, bu dönemde Alevi çocukları zorla önder hatip okullarına gönderiliyor mu? Vallahi gönderiliyor. Sizin çocuklarınız sizin inancınıza mensup olmayan okullara gönderilirse sizin hoşunuza harcama mi? Alevi çocukları üzere anne problemlerden birisi bu. Bu, anne sorun. Bunun çözülmesi lazım. Tığ, burada hayat içerisinde, el birliği içerisinde yaşayacaksak eğer bu sorunların çözülmesi geçişsiz. Türkiye’birlikte böyle benzeri maslahat var. Hala insanlar, okula giderken, halen üniversiteye giderken ya da büyüklük kademesine giderken Alevi kimliklerini gizliyorlar. Siz kabul edin, etmeyin, hakeza bire bir iş var. Sizin tanımlayacağınız tapınak mi değil, mi tanımı kimsenin umurunda değil. Su parasını ödemezsiniz, cıvıltı parasını ödemezsiniz. Yüzyıllardır ödüyor bu insanlar. Ancak bu insanların ana talebi, değer yurttaşlık. Ilk içinize sindireceksiniz. Inhisar Etmek istiyor ihtişam dairesinde. Alevilerin mülakatta elendiğine dayalı bin şerha kat sayı veririm ben size.”

CHP Adıyaman Mebus Abdurrahman Tutdere bile şu eleştiride bulundu:

“Bakınız, elimde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Balaban Daire’nin benzeri kararı var, bu kararı 26 April 2016 tarihinde vermiş. Bu Büyük Daire’nin kararını da gerekçelerini de hepsini gelişigüzel değerlendirdiğimizde, bu meselenin nedeni ve şüphesiz çözüleceği üstüne açıklayıcı tıpkı hüküm var. Olur, Anayasa’mızın 90’ıncı maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bugüne kadar bu kararın gereğini yerine getirerek Alevilerin sorunlarının tamamını dahi çözmüş olması lazımdı, ancak kuvvet partisi 20 yıldır Alevi çalıştayları yaparak, kimi vakit konuyu gündeme getirerek sorunu çözümsüz bırakmıştır. Bizim kanaatimize göre, şu anda bu yasada, yani Belediye Kanunu’nda, İl Hususi İdaresi Kanunu’nda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılacak tadilat bu sorunu çözmeye yetmeyecektir. Öncelikle cemevlerinin ‘tapınak’ olarak tanınması lazım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararında geçtiği şekilde. Alevi’yi tanımadan Alevilerin ibadethanelerinin ihtiyaçlarını veya farklı şeylerini durdurmak haddizatında tıpkı çelişkidir. Ilk tanıyacağız, bilahare sorunlarını çözecek adımların atılması gerekiyor. Biz, bu konuda bu düzenlemelerin mikro olduğunu düşünüyoruz, Türkiye’deki Alevilerin beklentilerini karşılamayacağını düşünüyoruz. Onun üzere, bunun tekliften çıkarılmasını ve bu konuda ayrıntılı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şişman Daire’nin kararlarını, Danıştay kararlarını ve bu konudaki erdemli murafaa kararlarını üstelik gelişigüzel değerlendirilerek yıpranmamış ayrımsız düzenlemeyle bu sorunun temelden çözülmesini bekliyoruz.”

Share: