‘2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısı 115 milyona ulaşabilir’

Sinir Bilimi Uzmanı Dr. Zübeyde Aytürk, ilerleyen yaşla gelişigüzel görülme sıklığı artan, başta beyin bozukluğu kalkışmak için kognitif işlevlerdeki azalmaya, çizgi ve kişilikteki değişikliklerin eşlik ettiği tıpkısı hastalık olan Alzheimer hastalığı ile ilişkin, “2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısının 115,4 milyon yaşama olacağı durum edilmektedir. Türkiye’birlikte 70 yaş üstü kişilerin değerlendirildiği benzeri çalışmada muhtemel Alzheimer hastalığı sıklığı yüzde 11 olarak bulunmuştur” dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tababet Merkezi Sinir Bilimi Bölümü Uzmanı Dr. Zübeyde Aytürk, Alzheimer hastalığında kanı bozukluğunun önce dönemlerde öğrenememe ve eskimemiş yeti oluşturamama şeklinde olup ırak hafızanın korunduğuna ilgi çekti. Dr. Aytürk, “İleri dönemlerde ırak bellek birlikte bozulur. Antrparantez, Alzheimer hastalığının sunu yüce özelliği sinsi başlaması ve ağır sıklet seyretmesidir. Alzheimer hastalığının seyri sırasıyla; orta yaş-toyluk-yeni yetmelik-çocukluk- bebeklik yıllarına tıpkısı nevi mankafa çevrim biçiminde gelişmektedir. Alzheimer tanısı amacıyla kognitif, davranışsal ve işlevsel alanlarda aksaklık olması gereklidir. Alzheimer’ın arz kesif demans (bunama) nedeni olup, umum demans vakalarının yüzdelik 50-70’ini oluşturuyor. Alzheimer hastalığı, başta bellek bozukluğu olmak üzere kognitif işlevlerdeki azalmaya tutum ve kişilikteki değişikliklerin eşlik ettiği aynı hastalıktır. Bilişsel işlevlerde ortaya çıkan zayiat, davranış ve yabanlık değişiklikleri sonucunda hastanın günce dirim aktiviteleri bozulur ve rahatsız zamanla tabi ayla gelir” diye niteleyerek konuştu.

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Alzheimer hastalığının görülme sıklığının yaşla alay malay arttığını anlatım fail Aytürk, “65 yaş üstünde yüzdelik 6-10 iken, rastgele 5,5 yılda aynı sıklık ikiye katlanır. 85 gözyaşı üzerinde yüzde 30-47’dir. Yani 85 yaşından sonra herhangi bir iki veya üç yaşlıdan birinde Alzheimer bulunmaktadır.  90 yaş üzerindeki yaşlı bireylerin toplumdaki sıklığı ve bu gözyaşı grubundan elde edilen verilerin azlığı zımnında bu yaş haddi üzerinde hastalığın görülme sıklığının artmaya devam edip etmediği henüz kemiksiz değildir. 2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısının 115,4 milyon yaşama olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’üstelik 70 gözyaşı üstü kişilerin değerlendirildiği ayrımsız çalışmada beklenen Alzheimer hastalığı sıklığı yüzde 11 adına bulunmuştur” dedi.

ALZHEİMER HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Alzheimer hastalığının karın hücrelerinin programlanandan henüz erken ölmesi zımnında ortaya çıktığını ifade fail Aytürk, şunları kaydetti:

“Yaşla beraber herhangi bir kişide kanı göze ölümü gerçekleşir fakat Alzheimer hastalığında bu proses çok acul ve er peki. Meydana mevrut bu göze ölümünün nedeni kemiksiz kendisine bilinmemektedir. Göze ölümüyle birlikte kanı kısık büzüşmeye başlar ve küçülür. Alzheimer hastalığının çokça eşsiz (kısaca 100 hastanın 5’inde) olmakla gelişigüzel irsi formları üstelik mevcuttur ama bunlara birkaç rastlanmaktadır. Alzheimer hastalığının nedeni tüm yerine bilinmese de birtakım risk faktörleri tanımlanmıştır. Yaşlanma, eş cinsiyeti, kalıtım bilimi meleke, kelle travması, evveli dimağ kaybının olması, bağan terbiye düzeyi ve depresyonun birlikte diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, geçici iskemik akış ve mezellet, sigara, obezite üzere damar sağlığını bozan faktörler Alzheimer üzere risk faktörüdür. Alzheimer hastalığının yer oylumlu özelliği sinsi başlaması ve ağır sıklet seyretmesidir. Alzheimer tanısının konulabilmesi için kognitif, davranışsal ve fonksiyonel alanlarda aksama olması gerekmektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla bu arada yaşlılığa has hastalıkların üstelik görülme sıklığı artmaktadır. Buğulanmış sökel; tıbbi, sosyal, ruhsal ve etik öğeleri içeren, totaliter ve multidisipliner bire bir yaklaşımla ele alınmalıdır.”

ALZHEİMER HASTALIĞINDAN SIĞINMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alzheimer hastalığının günümüzde tanıdık kesme bir tedavisi bulunmadığını bu nedenle önlenebilir risk faktörlerinin yönetimi ve koruyucu faktörler Alzheimer hastalığının geciktirilmesinde oldukça oylumlu olduğuna özen çekici Aytürk, “Faziletkâr eğitim düzeyi, bakir şeyler öğrenme, Akdeniz tarzı beslenme, kognitif, fiziki ve sosyal aktivitelerin Alzheimer hastalığında havari faktörler namına ön plana çıkmaktadır” dedi.

Share: